RSS

Siste nytt

Kan finne bolig for selvbosetting

Gjennom ordningen avtalt selvbosetting kan flyktninger selv finne boliger for bosetting i Bergen kommune. Ordningen innebærer at flyktningen sender inn kontraktutkast til kommunen for godkjenning.

Har skaffet 50 flyktningeboliger til nå

Til nå har Bergen kommune skaffet 50 nye utleieboliger til ukrainske flyktninger. – Jeg er trygg på at vi skal klare målet om 150-200 slike boliger i år, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

Åpner midlertidig barnehagetilbud for asylsøkere

Fra 19. april tilbyr Bergen kommune gratis plass i Sædalen barnehage for asylsøkere som bor privat eller på akuttinnkvartering i regi av UDI. Barnehagen har kapasitet til å ta inn 70-75 nye barn.

Nytt fra regjeringen om Ukraina (regjeringen.no)

Les siste nytt om Norge og Ukraina på regjeringen.no.