Gå tilbake til:
Du er her:

Helsehjelp

Bergen kommune styrker helsetjenestene som er rettet mot nyankomne flyktninger fra Ukraina.

READ INFORMATION IN UKRAINIAN HERE

Helsetjenester for flyktninger

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen i Norge. Alle barn under 18 år har rett til både helse- og omsorgstjenester. 

Senter for migrasjonshelse (SEMI) tilbyr helsetjenester spesielt tilrettelagt for flyktninger, asylsøkere og personer som kommer til landet på familiegjenforening. SEMI er jevnlig til stede på akuttmottakene. De bidrar med kartlegging av behov, og henviser videre hvis du trenger behandling. De ordner også med resepter for medisiner som haster. Alle flyktninger fra Ukraina vil bli kontaktet med tilbud om avtale for en helsekartlegging. 

For andre medisinske spørsmål: ring Bergen Legevakt 116117.

Med midlertidig oppholdstillatelse vil du få oppfølging av allmennlege på Bergen helsehus legekontor. Du får informasjon om dette tilbudet når du er på helseundersøkelse hos SEMI. Ingen egenandel for flyktninger som ennå ikke er bosatt. 

Vaksiner

Alle flyktninger får tilbud om vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. SEMI vaksinerer voksne, og helsestasjoner vaksinerer barn. 

Koronavirus - testing og vaksinering

Det tilbys covid-testing på akuttmottakene for flyktninger. 

Tuberkuloseundersøkelse

Flyktninger og asylsøkere fra Ukraina må ta en tuberkuloseundersøkelse, helst innen 14 dager etter ankomst. Planen er at dette skal skje på mottaket på Scandic Kokstad eller Thon Kokstad etter hvert som flyktninger kommer dit. Dette gjelder også flyktninger som skal til omkringliggende kommuner. Hvis du ikke har fått tuberkulosekontroll kan du kontakte smittevernkontoret på telefon 55 56 58 80 eller e-post til smittevernet@bergen.kommune.no  for å avtale time. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Les mer om Tuberkulosekontroll her 

Psykisk helsehjelp

Hvis du har behov for akutt psykisk hjelp, kan du ta kontakt med Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt .  

Er du voksen og har en alvorlig psykisk lidelse som du trenger hjelp for, ta kontakt med Forvaltningsenhet psykisk helse. Telefon 55 56 84 70. Åpningstider mandag til fredag 09:30–11:30 og 12:30–14:30.

Dersom det gjelder barn, kan du kontakte Helsestasjonen (se under). 

Selvhjelpsprogram for ukrainske flyktninger

I dette programmet vil du få informasjon om vanlige reaksjoner man kan få som flyktning, det vil si at du ikke vil få noe oppfølging av helsepersonell i dette programmet. Du vil i stedet få informasjon, råd og tips om hva som er normale utfordringer i en vanskelig tid. Gå til programmet på Youwell sine nettsider.  

Programmet er utviklet av Helse Bergen, Youwell, Bergen kommune og Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Helsetjenester for gravide og barn

Helsestasjonstjenesten er gratis tilbud til gravide og små barn. Alle helsestasjoner har helsesykepleier, jordmor, psykolog og lege. Du kan ta kontakt med helsestasjonene for vaksinasjon av barn, råd og veiledning. 

Jordmortjenesten

Jordmor og lege ved helsestasjonene i Bergen kommune gir råd og veiledning til deg som venter barn eller som nettopp har fått barn. Jordmor vil følge deg med svangerskapskontroller og gi nødvendig helsehjelp. Dersom du har fått fastlege, kan du også få svangerskapskontroller hos legen. 

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen gir barnet ditt oppfølging av helsesykepleier med faste helsekontroller, eller ved behov. Du vil få ammehjelp, veiledning av barnets vekst og utvikling, helseopplysninger og vaksiner. 

Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten er for alle skoleelever. De tilbyr helseundersøkelser og vaksinasjon. Elever og/eller foreldre kan også ta kontakt ved behov. De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Innføringsskolen Lynghaugparken får en egen skolehelsetjeneste. 

Slik får du kontakt med tjenestene på helsestasjonen: 

Mer informasjon på Helfos nettsider. Se også Helsenorge.no.