En voksen hånd holder varsomt en barnehånd.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å hjelpe ukrainere som kommer til byen vår med annet enn bolig? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem.

Slik melder du deg som frivillig

Frivillige organisasjoners tilbud til denne gruppen er et svært viktig tilskudd til de offentlige tjenestene når det nå er forventet mange tusen ukrainere til Norge i tiden som kommer.

Vi oppfordrer deg til å kontakte frivillige organisasjoner som Røde Kors, Caritas, Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Norsk Folkehjelp eller KIL Fond Bergen Omegn. Se også frivillig.no for mer informasjon om hvilke organisasjoner som jobber med flyktninger. Ta gjerne kontakt med medlemmer av Bergen kommunes frivillighetsutvalg for ytterligere informasjon. 

Donere klær og utstyr

Klesdonasjon
Klærne må være nye eller i pent brukt stand.
Bilde: Unsplash

Du kan hjelpe ved for eksempel å donere klær, leker, hygiene- og husholdningsartikler. Det er opprettet et Ressurssenter for flyktninger i Fyllingsdalen med en gratisbutikk hvor flyktninger kan hente klær og utstyr. 
Les mer og se åpningstider for ressurssenteret i Fyllingsdalen

Klær, sko og utstyr til bolig kan også doneres via KIL Fond Bergen Omegn. Donasjoner kan leveres til deres lokaler i Hillerenveien 86 hver mandag og fredag klokken 10-15. De kan også kontaktes på følgende e-postadresse: kilfond@gmail.com.

Vi anbefaler også å lese Utlendingsdirektoratets (UDI) sin informasjonsside om hjelp til ukrainske flyktninger.  

Jobbe med flyktninger

Vi trenger blant annet tolker, lærere og helsepersonell. Slik melder du deg 

Andre henvendelser

Henvendelser til kommunen som ikke gjelder bolig kan sendes til e-postadressen Postmottak.Introduksjonssenter@bergen.kommune.no .