Gå tilbake til:
Du er her:
En voksen hånd holder varsomt en barnehånd.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å hjelpe ukrainere som kommer til byen vår med annet enn bolig? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem.

Slik melder du deg som frivillig

Frivillige organisasjoners tilbud til denne gruppen er et svært viktig tilskudd til de offentlige tjenestene når det nå er forventet mange tusen ukrainere til Norge i tiden som kommer.

Vi oppfordrer deg til å kontakte frivillige organisasjoner som Røde Kors, Caritas, Kirkens Bymisjon, Redd Barna eller Norsk Folkehjelp. Se også frivillig.no for mer informasjon om hvilke organisasjoner som jobber med flyktninger. Ta gjerne kontakt med medlemmer av Bergen kommunes frivillighetsutvalg for ytterligere informasjon.
 

Den ukrainske forening

Gjennom Den Ukrainske Forening i Bergen og Hordaland kan du hjelpe ved for eksempel å donere klær, leker, hygiene- og husholdningsartikler. Husk at tingene må være rene og i god stand. Foreningen kan kontaktes på følgende e-postadresse: ukrainian.bergen@gmail.com. Donasjoner (ikke møbler) kan leveres i Vestlundveien 19 på ukedager i tidsrommet klokken 11-15, onsdager klokken 11-19.   
 

Løpende tilskuddsordning

Bergen kommune har satt av 6,5 millioner kroner til en søkbar tilskuddsordning til frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen er ment for frivillige organisasjoner som kan tilby hjelp, støtte og veiledning til nyankomne ukrainere. Organisasjoner som arbeider med å forebygge og motvirke at personer med russisk bakgrunn utsettes for diskriminering og utenforskap, kan også søke om støtte.

Vi anbefaler også å lese Utlendingsdirektoratets (UDI) sin informasjonsside om hjelp til ukrainske flyktninger
 

Tilby bolig

Slik tilbyr du bolig

 
Jobbe med flyktninger

Vi trenger blant annet tolker, lærere og helsepersonell. Slik melder du deg
 

Andre henvendelser

Henvendelser til kommunen som ikke gjelder bolig kan sendes til e-postadressen bergenforukraina@bergen.kommune.no.