RSS

Barnehage og skole

Barnehagetilbud

Bergen kommune ønsker å gi alle ukrainske familier tilbud om barnehageplass.

Skoletilbud

På erstatningsskolen Fana gymnas på Paradis er det etablert et innføringstilbud for en del ukrainske barn. Skoleelever fra Ukraina som bor privat, kan registrere seg på nærskolen.