En voksen hånd holder varsomt en barnehånd.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å hjelpe ukrainere som kommer til byen vår med annet enn bolig? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem.

Slik melder du deg som frivillig

Frivillige organisasjoners tilbud til denne gruppen er et svært viktig tilskudd til de offentlige tjenestene når det nå er forventet mange tusen ukrainere til Norge i tiden som kommer.

Vi oppfordrer deg til å kontakte frivillige organisasjoner som Røde Kors, Caritas, Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Norsk Folkehjelp eller KIL Fond Bergen Omegn. Se også frivillig.no for mer informasjon om hvilke organisasjoner som jobber med flyktninger. Ta gjerne kontakt med medlemmer av Bergen kommunes frivillighetsutvalg for ytterligere informasjon. 

Donere klær og utstyr

Klesdonasjon
Klærne må være nye eller i pent brukt stand.
Bilde: Unsplash

Klær, sko og utstyr til bolig kan doneres via KIL Fond Bergen Omegn. Donasjoner kan leveres til deres lokaler i Hillerenveien 86 hver mandag og fredag klokken 10-15. De kan også kontaktes på følgende e-postadresse: kilfond@gmail.com.

Vi anbefaler også å lese Utlendingsdirektoratets (UDI) sin informasjonsside om hjelp til ukrainske flyktninger.  

Andre henvendelser

Henvendelser til kommunen som ikke gjelder bolig kan sendes til e-postadressen Postmottak.Introduksjonssenter@bergen.kommune.no .