Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Veileder private planforslag

Temaside: Kommuneplanens arealdel 2018 (KPA 2018)

På temasiden til KPA 2018 finner du gjeldende kart og bestemmelser, samt vedlegg og veiledere.

Privat forslag til detaljregulering - planprosessen

Her finner du oversikt over planprosessen fra start til slutt. Mer informasjon og veiledning finnes under de ulike artiklene under Veileder private planforslag.

Veiledningsmøte

Før det brukes tid og ressurser på utarbeidelse av planinitiativ anbefales det å bestille et veiledningsmøte.

Oppstart av reguleringsarbeid

Her finner du veiledning om oppstartsfasen i et reguleringsarbeid, i tillegg til mal for planinitiativ og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Kunngjøring av oppstart

Her finner du veiledning om kunngjøring og varsling i oppstartsfasen av et reguleringsarbeid, i tillegg til liste over offentlige og private høringsinstanser.

Planprogram

Her finner du veiledning om innsending av forslag til planprogram, og om konsekvensutredning av private forslag til detaljregulering.

Arbeidsmøte

Her finner du veiledning om bestilling og forberedelser til arbeidsmøte.

Komplett planforslag

Her finner du veiledning og maler for innsending av komplett planforslag. Dette omfatter blant annet kravspesifikasjon med sjekkliste.

Gebyr

Her finner du kommunens gebyrregulativ med oversikt over priser for behandling av private planforslag, samt skjema for gebyrgrunnlag.

Kart

Her kan du laste ned maler for tittelfelt og tegnforklaring samt finne mer informasjon om å bestille kartdata (basiskart og plandata) fra kommunen.