RSS

Kart

Bergenskart

Karttjenestene til Bergen kommune finner du på Bergenskart.no. Portalen gir tilgang til kommunens kartdata og kan være et nyttig hjelpemiddel i blant annet plan-, bygge- og eiendomssaker.

Kartbutikken

Kart, nabolister, eiendomsinformasjon og planinformasjon for bruk i bygge-, dele- og plansaker må bestilles fra kartbutikken, der du finner produkter knyttet til den enkelte eiendom.