Kartbutikken

Kart, nabolister, eiendomsinformasjon og planinformasjon for bruk i bygge-, dele- og plansaker må bestilles fra kartbutikken, der du finner produkter knyttet til den enkelte eiendom.

Prisene varierer fra produkt til produkt, og betaling skjer med vanlig betalingskort. Du må registrere deg som kunde, og kjøp av noen av produktene krever at du avgir en erklæring om bruken.

Produktene i kartbutikken er tilpasset ulike faser innen eiendomsforvaltningen med hovedvekt på omsetning av eiendommen, samt byggesaker og plansaker knyttet til eiendommen. Listen over produkter inneholder både informasjonspakker, rene kartprodukter og tekstprodukter.

Her finner du kart

Du får også kjøpe kart ved personlig fremmøte i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12. 

Du finner også mange ulike kart gratis, på bergenskart.no.