Kart over eldre reguleringsplan over Minde-Fjøsanger
Eldre reguleringsplan over Minde-Fjøsanger

Oppheving av eldre planer i Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune arbeider for tiden med å oppheve eldre planer. Men hva betyr dette? Få oversikten her.

Bergen kommune har flere eldre reguleringsplaner som ikke lenger egner seg som plangrunnlag på eiendommene. Oppheving av eldre planer er en del av et prosjekt som er bestilt av kommunaldirektøren i årsoppdraget for 2022/2023. Målet er å rydde opp i planregisteret slik at kommunens plangrunnlag er tydeligere, mer oversiktlig og et godt styringsverktøy i byggesaker. Det gjør også at man får et plangrunnlag som er tråd med dagens situasjon og planlovverk.  

Planene som foreslås oppheves er gamle og strekker seg helt tilbake til 1920-tallet for de aller eldste. Det er ikke planlagt ny regulering av områdene i dette planarbeidet.  

Listen over alle planene som er foreslått oppheves finner du nederst på siden.  

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet noen spørsmål som har dukket opp i forbindelse med opphevingsarbeidet. De har vi samlet i et dokument du kan laste ned og lese her: 

Hva betyr dette for deg? 

Arbeidet med å oppheve eldre planer vil være nyttig for både deg som innbygger, næringslivet, samt kommunen og saksbehandlerne i kommunen.  

For innbyggere og næringsliv betyr dette: 

 • Økt selvbetjening  
 • Et mer forståelig plangrunnlag  
 • Lettere å forstå hva som gjelder for egen eiendom  
 • Sparing av penger på dispensasjoner fra reguleringsplan 
 • Økt tillitt til prosessen og at vedtaket er riktig 
 • En mer enhetlig behandling av byggesak 

For den ansatte i kommunen betyr dette:  

 • Færre uoversiktlige plankart og bestemmelser 
 • Økt tillitt til plangrunnlaget 
 • Redusert tidsbruk på tolkning av planer  
 • Redusert tidsbruk på veiledning både internt og mot publikum 
 • Forenklet forvaltning, mer tid til flere oppgaver 

For kommunen betyr dette:  

 • Mer effektiv plan- og byggesaksbehandling 
 • Bedre ressursbruk  
 • Økt kvalitet og trygghet i plangrunnlaget 
 • Økt tilrettelegging for mer digitale prosesser 
 • Mer lik behandling av byggesaker 
 • Bedre samhandling på tvers i kommunen 
 • Redusert antall dispensasjoner fra reguleringsplan 

 

Planer som er foreslått opphevet 

Du kan trykke på planID-en til hver enkelt plan for å komme til selve planen med tilhørende dokumenter. 

Veiplaner (20 eldre veiplaner vedtatt mellom 1948-1982): 

 • Arna. Riksveg 560, hovedveger Indre Arna, Espeland, endring av vegtrasé, planID 3050100, vedtatt 27.04.1979 
 • Bergenhus. Øyjorden - Stemmemyren, regulering av veier, planID 11050000, vedtatt 08.03.1961 
 • Bergenhus. Tollbodallmenningen - Nøstet, regulering av tunnel, planID 10420000, vedtatt 29.04.1949 
 • Bergenhus. Puddefjordsbroen vei til Fyllingsdalen, planID 11240000, vedtatt i 09.09.1963 
 • Bergenhus/Årstad.Hovedinnfartsåren fra syd Danmarksplass – Strømgaten, planID 11600000, vedtatt 28.02.1969 
 • Bergenhus.. Mollesmauet, reguleringsendring, planID 11670000, vedtatt 28.02.1969 
 • Laksevåg.Vei over puddefjordensvestre brohode til Fyllingsdalen, planID 40230000, vedtatt 24.09.1963 
 • Fyllingsdalen. Gnr. 19, Kråkenesveien, planID 30210000, vedtatt 14.06.1961 
 • Fyllingsdalen.Hovedåren fraSkarphaugen – Lauvå, planID 11260000, vedtatt 23.11.1963 
 • Fana. Gnr. 9, Tveiterås, planID 30650000, vedtatt 28.11.1953 
 • Fana. Gnr. 42, Nesttun, planID 30200000, vedtatt 25.11.1957 
 • Fana. Hop, planID 30930000, vedtatt 14.02.1967 
 • Fana. Smøråsvegen, Apeltunvegen, planID 30100000, vedtatt 13.11.1968 
 • Ytrebygda. Gnr. 39, bnr.116, Håvardstun, området rundt felt b, planID 5860000, 06.09.1982 
 • Ytrebygda. Delavgnr. 107, Espeland, vegregulering, planID 4750000, vedtatt 05.06.1978 
 • Årstad.Solheimsgaten - MichaelKrohnsgate - Nykronborgog Møregaten, planID 10270000, 28.01.1948 
 • Årstad. Astrups veiogSchweigårdsvei, utvidelse, planID 10430000, vedtatt 02.05.1949 
 • Årstad. Ibsensgate 104, utvidet kryss ved Hunstadsvingen, planID 10800000, vedtatt 27.04.1954 
 • Årstad.Gnr. 13, Storetveit, endring av Hagerups vei, planID 30730000, vedtatt 29.04.1960 
 • Årstad. Gnr. 15, del av Nyhaugen, gnr.13, del av Storeveit, planID 30020000, vedtatt 25.09.1950 

Seks reguleringsplaner vedtatt mellom 1925 og 1945: 

 • Laksevåg. Store Damsgård (planID 40010000), vedtatt 01.07.1925
 • Årstad/Laksevåg. Gyldenpris og Stranden (planID 410000), vedtatt 31.03.1931
 • Årstad. Vestre Årstad og Uren – Kronviken –Solheimsviken (planID 120000), vedtatt 04.08.1936
 • Årstad. Løvstakkens Nordskråning, mellom Blekenberg og Gyldenpris (planID 130000), vedtatt 02.07.1938
 • Årstad/Bergenhus. Midtre Årstad (planID 70000), vedtatt 08.07.1938
 • Årstad. Blekenberg Gyldenpris (planID 10020000), vedtatt 14.09.1945

20 reguleringsplaner vedtatt før 1985:

 • Årstad. Del Av Gnr 12 Bnr 105, Slettenparken (planID 3950000), tomt for daginstitusjon, vedtatt 09.06.1975
 • Årstad. Inndalsveien 25 (planID 10320000), lekeplass og omregulering av gangvei langs Solheimsvannet, vedtatt 23.06.1948 
 • Årstad. Inndalsveien 25 (planID 10320001), Endring, vedtatt ukjent
 • Årstad. Inndalsveien 25 (planID 10320002), Endring, vedtatt ukjent
 • Årstad. Fredrik Stangs Vei, mellom Inndalsveien og St. Olavs Vei (planID 10810000), vedtatt 21.10.1954 
 • Årstad (planID 10810001). Trafikksikringsplan For Nymarksområdet, vedtatt 28.11.1980 
 • Årstad (planID 11470000). Reguleringsplan For Strøket Fjøsangervegen- Fabrikkgaten - Solheimsvannet, Mindemyren, vedtatt 08.10.1966
 • Årstad. Fjøsangerveien 38 A - Bjørnsons Gate 2 (planID 11610000), Tomt For Yrkesskolen, vedtatt 09.08.1968
 • Årstad (planID 11650000). Hovedinnfartsåren Fra Syd, Strekningen Danmarksplass – Fabrikkgaten, vedtatt 30.01.1969
 • Årstad. Ibsens Gate 1a-Fjøsangerveien 38a – Bjørnsons Gate 1 (planID 11660000), Joggefelt, vedtatt 12.02.1969 
 • Årstad. Gnr 15 Bnr 7 Og 107 Og Gnr 17 Bnr 157, Kristianborg (Televerkets Anlegg) (planID 3150000), vedtatt 12.11.1974
 • Årstad. Gnr 15 Bnr 7 Og 107 Og Gnr 17 Bnr 157, Kristianborg (planID 3150100), vedtatt 19.11.1980
 • Årstad. Gnr 15 Bnr 7, Nyhaugen (planID 3150101), vedtatt 02.06.1995
 • Årstad. Gnr 17 Bnr 19, 27, 38 Mfl. (planID 5570000), vedtatt 09.04.1981
 • Årstad. Gnr 13, Wergeland (planID 30020100), vedtatt 02.12.1985 
 • Årstad. Nattland, Krysset Sædalsvegen -Birkelundsbakken (planID 30550000), vedtatt 10.03.1966 
 • Årstad. Nymarksområdet, Gimleveien - St. Olavs Vei Mfl (planID 92170000), vedtatt ukjent 
 • Fana. Gnr 50 Bnr 2, Kirkebirkeland (planID 30480000), vedtatt 13.04.1962 
 • Fana. Gnr 44 Del Av 732 Mfl., Øvsttun (planID 3100100), vedtatt 11.08.1978
 • Fana. Skjold (planID 30920000), vedtatt 30.03.1967 
 • Årstad/Fana. Rv 14 Birkelundsbakken (planID 5430000), vedtatt 25.05.1981 
 • Fana. Gnr 11 Bnr 154 Og 186, Birkelundsbakken, Busslomme V/Nr. 24 og 24a (planID 5430001), vedtatt 28.10.2002 
 • Fana. Gnr 6 Bnr 1 Og Gnr 7 Bnr 7, Heldal – Sædal (planID 30540000), vedtatt 25.03.1965 
 • Fana. Gnr 82 Bnr 1, Hatlestad (planID 31900000), vedtatt 28.02.1969 
 • Fana. Gnr 50 Bnr 17, Kirkebirkeland (planID 3080000), vedtatt 12.06.1972 
 • Fana. Gnr 46 Bnr 1, 2, 3, 4 Mfl., Ulsmåg (planID 3160000), vedtatt 07.01.1975

 

Planer som er opphevet

Eldre reguleringsplaner vedtatt før bygningsloven av 1924 

 • Årstad/Fana, Mindereguleringen (planID 30010000), vedtatt 13.02.1920. Med tilhørende mindre endringer:    
  • Fana. Gnr 15 bnr 1, Nyhaugen (planID 30010004), vedtatt 27.05.2002
  • Årstad. Gnr 15 bnr 7, Nyhaugen, omregulering til parkeringsplass, delingssak (planID 30010006) vedtatt 17.03.1997
 • Årstad, Bergensdalens midtre del (planID 40000), vedtatt 23.11.1925
 • Årstad, Bergensdalens østlige del (planID 20000), vedtatt 03.07.1923
 • Bergenhus, Lille Lungegårdsvann (planID 30000), vedtatt  30.11.1914
   

Eldre reguleringsplaner vedtatt etter bygningsloven av 1924

 • Fyllingsdalen, Gnr 20 Bnr 5, Bønesholmen (planID 30630000), vedtatt 05.03.1959