Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder til digitalt planregister

For å finne ut hvilke tiltak som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Planregisteret gir en samlet oversikt over tillatt bruk og vern av arealene i kommunen etter plan- og bygningsloven, samt informasjon om planforslag som er under behandling.

Fra 6. november 2019 ble nytt digitalt planregister tatt i bruk i Bergen kommune, dette erstatter braPlan.

Slik søker du i planregisteret

I selve planregisteret er det tilgjengelig hjelpeknapper som blant annet forklarer faguttrykk. Se etter det grønne spørsmålstegnet.

 

  • I søkefeltet for PLAN-NAVN/ID kan du skrive inn hele eller deler av plannavn eller arealplan-ID (plannummer). Du vil fortløpende få treff etter hvert som du skriver inn søkeord.
  • I søkefeltet for EIENDOM kan du søke på gnr/bnr (gårds- og bruksnummer) for å finne hvilke planer som berører en gitt eiendom. Det gis ikke treff på utgåtte planer i dette søket.
  • Aktivt filter viser hva du til enhver tid har søkt på.

Listen over søkeresultater

De nyeste vedtatte, gjeldende planene listes øverst. Deretter planer som er i prosess, og til slutt utgåtte planer.

 

Varseltrekanter

På noen planer vil det ligge en varseltrekant. Gå inn på planen for mer informasjon. I perioden mellom kommunens planvedtak og til all klagebehandling/behandling av innsigelser er avsluttet, vil det vises varsler når:

  • plandokumentasjon ikke er oppdatert i henhold til vedtak
  • klageperioden ikke er utløpt
  • klage er mottatt
  • en vedtatt plan ikke har rettsvirkning, det vil si en uavklart innsigelse eller klage som er gitt oppsettende virkning

 

Saksinnsyn og overordnet informasjon om planen

Ved å trykke på saksnummer-lenken gjør du oppslag i kommunens saksinnsynsløsning for plan- og byggesaker. For mer informasjon om saksinnsyn, les her.

Der finner du også informasjon om planens bestemmelser.

Når du klikker på et av treffene i søkeresultatet, vil du komme til planens detaljvisning. Her finner du blant annet informasjon om planens gjeldende utstrekning og plandokumenter.

 

Kartvindu for planens utstrekning

Du kan zoome inn/ut og flytte deg rundt i kartet. Kartvinduet kan blåses opp til full størrelse ved å trykke på knappen i høyre hjørne av kartvinduet.

  • For vedtatte planer markeres området hvor planen har gyldighet i dag. Ofte er situasjonen slik at bare en mindre del av en eldre plan fortsatt gjelder, fordi deler av planen er erstattet av nyere planer. Den blå markeringen gir et samlet bilde over planens gjeldende utstrekning på alle vertikalnivå (under grunnen, på grunnen, over grunnen og på sjøbunnen).
  • For planer som er i prosess, vises plangrensen slik den forelå ved kunngjøring av planoppstart. Denne plangrensen blir oppdatert når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
  • Utgåtte planer vises ikke i kartvinduet.

Ved å følge lenken "Flere kartfunksjoner" får du blant annet tilgang til kartlag med gjeldende plankart, inkludert planens formål og hensynssoner.

 

Videre på internett