Finn planer

Arealplaner (reguleringsplaner, kommunedelplan og kommuneplanens arealdel) er tilgjengelig i digitalt planregister. Her vil du finne gjeldende planer ved å søke på adresse eller eiendom:

Arealplaner er også tilgjengelig i kartløsningen Bergenskart:

Oversikt over tematiske planer i Bergen kommune finnes her: