Kunngjøringer

Her finner du saksdokumentene til arealplaner og utbyggingsavtaler som er kunngjort og startet opp, og som for tiden ligger ute til offentlig ettersyn eller er politisk vedtatt.

Kunngjøringer

På kunngjøringssiden kan du følge med på hvilke arealplaner og utbyggingsavtaler som kunngjøres. Her kan du lese saksdokumentene og sende inn merknad eller klage. Ved å ta i bruk menyen til venstre på kunngjøringssiden kan du i tillegg slå opp hvilke kunngjøringer som hører til de ulike bydelene, og velge mellom ulike kunngjøringstyper.   

Gå til kunngjøringssiden her.

Arealplaner

Berørte parter til arealplaner (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknads- eller klagefrist. 

Lurer du på hvilke arealplaner som berører din adresse? På Bergen kommunes arealplanside kan du søke opp adressen din og se. Planer merket med oransje farge er planer som pågår. 

Gå til arealplaner siden her.