RSS

Politisk behandling

Politisk behandling av arealplaner

En arealplanprosess består av flere faser, og kan startes opp av det offentlige eller av private. Alle berørte parter skal ha god tilgang til informasjon og mulighet til å påvirke.

Slik kan du påvirke

I forbindelse med utarbeidelse av en arealplan etter plan- og bygningsloven, er alle interesserte i henhold til lovverket gitt anledning til å påvirke i to av planfasene.