Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Nyheter

En god start legger grunnlaget for godt samarbeid om planprosesser i Bergen

Bergen kommune mottar mange private planinitiativ, og målet er at saksgangen skal være så forutsigbar og effektiv som mulig.

Steds- og trafikkanalyse på Skjold

For å sikre en god, helhetlig og stedstilpasset utvikling på Skjold, er det utarbeidet en steds- og trafikkanalyse.

Oppdateringer i maler og kravspesifikasjon

Det er nylig lagt ut oppdatert versjon av maler for tittelfelt og tegnforklaring, kravspesifikasjon og veileder for naturmangfoldrapport. Under følger informasjon om hvilke endringer som er gjort.

Trafikkanalyse for Ytrebygda

Asplan Viak har på vegne av Bergen kommune utarbeidet en trafikkanalyse for Ytrebygda.

Områdekoordinatorer for Bergens fortettingsområder

Kontaktinformasjon til de ulike områdekoordinatorene for Bergens fortettingsområder finner du her.