Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Nyheter

Klimanorm Bergen - nytt verktøy for klimavurderinger i plansaker

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et indikatorsett, kalt «Klimanorm Bergen», som skal gi et bedre grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger i tidlig fase av et planarbeid.

Revidert kravspesifikasjon og ny veileder for 3D-modell

Plan- og bygningsetaten har tatt i bruk 3D-verktøy (ArcGIS Online og Spacemaker) i saksbehandlingen av private planforslag.

Politiske føringer

Politisk ledelse i Bergen kommune har bedt om at følgende punkter vurderes i alle reguleringsplaner og sikres i reguleringsbestemmelser i den grad det er mulig.

Bransjemøte med tema “Kampen om arealene”

Fredag 9. desember 2022 inviterte Plan- og bygningsetaten konsulentene i bransjen til frokostmøte med temaet "kampen om arealene".

Bransjemøte om klimagassberegninger!

Plan- og bygningsetaten inviterte til et kombinert info- og innspillmøte med bransjen 6. desember 2022 for å snakke om klimagassberegninger.

En god start legger grunnlaget for godt samarbeid om planprosesser i Bergen

Bergen kommune mottar mange private planinitiativ, og målet er at saksgangen skal være så forutsigbar og effektiv som mulig.

Oppdateringer i maler og kravspesifikasjon

Det er nylig lagt ut oppdatert versjon av maler for tittelfelt og tegnforklaring, kravspesifikasjon og veileder for naturmangfoldrapport. Under følger informasjon om hvilke endringer som er gjort.

Områdekoordinatorer for Bergens fortettingsområder

Kontaktinformasjon til de ulike områdekoordinatorene for Bergens fortettingsområder finner du her.