Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Gjeldende planer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen Kommuneplanens arealdel er overordnet alle andre arealplaner i kommunen, og disse planene må dermed innordne seg etter kommuneplanen.

Kommunedelplaner

Kommuneplanen Kommuneplanens arealdel er overordnet alle andre arealplaner i kommunen, og disse planene må dermed innordne seg etter kommuneplanen.

Reguleringsplaner/områdeplaner

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område faktisk skal anvendes, for eksempel hvor boliger skal bygges. Både det offentlige og private aktører kan utarbeide en reguleringsplan.