RSS

Gjeldende planer

Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan for de to vegstrekningene Arna-Vågsbotn og Vågsbotn-Klauvaneset.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen Kommuneplanens arealdel er overordnet alle andre arealplaner i kommunen, og disse planene må dermed innordne seg etter kommuneplanen.

Kommunedelplaner

Kommuneplanen Kommuneplanens arealdel er overordnet alle andre arealplaner i kommunen, og disse planene må dermed innordne seg etter kommuneplanen.

Finn reguleringsplaner

Reguleringsplaner er sammen med arealplan og kommunedelplan tilgjengelig i digitalt planregister.