Gå tilbake til:
Du er her:

Gjeldende planer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen Kommuneplanens arealdel er overordnet alle andre arealplaner i kommunen, og disse planene må dermed innordne seg etter kommuneplanen. Kommuneplanen legger føringer for utviklingen av byen og viser hvordan de forskjellige områdene i byen skal benyttes, for eksempel hvilke områder det kan bygges bolig i,hvor idrettsanlegg skal være, eller hvilke områder som er satt av til gravplasser.

(01.06.2012)

Kommunedelplaner

Det er vedtatt en rekke kommunedelplaner for store og viktige delområder i Bergen. Kommunedelplanene er mer detaljerte enn kommuneplanen og sikrer en helhetlig tanke i utviklingen av området den gjelder.

(01.06.2012)

Reguleringsplan

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område faktisk skal anvendes, for eksempel hvor boliger skal bygges. Både det offentlige og private aktører kan utarbeide en reguleringsplan. Alle berørte parter skal ha god tilgang til informasjon og anledning til å delta i selve planprosessen.

(01.06.2012)