Gå tilbake til:
Du er her:
På tur - film om leirskoleopphold
Bilde: Udir

Film og informasjon om leirskole på flere språk

Utdanningsdirektoratet har publisert informasjon om undervisning på ulike arenaer. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæringen har laget film/informasjonsmateriale om bl.a leirskole på flere språk.

Leirskole og overnattingsturer 

(Kilde: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO)

NAFO - Film og informasjon om ekskursjoner og leirskole på flere språk

I forkant av overnattingsturer arrangerer skolene ofte foreldremøter for å informere om turen. Det er nødvendig at skolen sørger for at informasjonen er forståelig for alle. Det er viktig at forholdene legges til rette slik at det er lett for foreldrene å ta ordet, delta i samtalen og kunne stille spørsmål. Når klassen planlegger å reise på leirskole, er det viktig at informasjon blir gitt på et tidlig tidspunkt i planlegging. Det å ha god tid til god kommunikasjon om leirskole kan bidra til å rydde bort uklarheter og eventuelle misforståelser. 

På foreldremøtet er det nødvendig å gi informasjon om leirskolen, beliggenhet, hva leirskolen legger vekt på, reise til og fra og hva elevene lærer på leirskolen. Skolen bør også gi informasjon om hva elevene skal ha med seg av utstyr. Det må gis informasjon om at turen er gratis. Når det gjelder utstyr, bør skolen hjelpe til med å skaffe det som er nødvendig for turen. Det er viktig at foreldrene får slik informasjon for å hindre at mangel på utstyr gjør at eleven ikke kan delta på leirskole. 

Det er nødvendig at foreldrene får informasjon om hvilke aktiviteter deres barn får oppleve på leirskolen. Foreldrene må orienteres om at aktivitetene er av både faglig og sosial art og at de foregår både på dagtid og kveldstid. I informasjonen bør det legges vekt på at et opphold på leirskole gir felles opplevelser som er viktige for det sosiale fellesskapet. Foreldrene informeres om at gutter sover på rom som er atskilt fra der hvor jentene sover. Foreldrene bør også forsikres om at den mannlige læreren sover der hvor guttene holder til, og i jenteavdelingen er det en kvinnelig lærer. 

På foreldremøtet vil det være fint om det kan vises bilder fra tidligere leirskoleopphold, og spesielt om foreldrene kan se bilder fra oppholdet ved den leirskolen deres barn skal til. 

Det vil være en fordel om en person med minoritetsbakgrunn, en forelder eller en tospråklig lærer som har deltatt på leirskole tidligere, kan komme på foreldremøtet og fortelle om sine erfaringer. Det er viktig at foreldrene da får anledning til å spørre vedkommende. Et slikt møte kan trygge foreldrene slik at det ikke vil være vanskelig for dem å tillate at deres barn deltar på leirskole eller overnattingstur i regi av skolen.