RSS

Leirskole

Ting å huske for besøkende lærere

For å lette forarbeidet til besøkende lærere har vi utarbeidet en huskeliste om hva som må gjøres i forkant av leirskoleoppholdet. Vi håper dette gjør arbeidet enklere. Velkommen:-)

Utstyrsliste

Det viktigste gjennom en leirskoleuke er å holde seg varm og tørr. For å klare det er gode klær viktige: Ull er gull - til alle årstider!

List of equipment

The list of equipment is a guidance when packing for the camp school week. The most important thing is to be warm and dry throughout the week. Read and plan wisely to get a good week.

Måltidene på leirskolen

Mat er viktig for å trives, og god mat får du hos oss. Kokkene lager verdens beste havregrøt til frokost, baker deilig brød og koker sunn og god middag daglig. Til og med dessert serverer de hver dag.

På leirskole med matallergi

Mange elever/foresatte er urolige for hvordan det skal gå på leirskole når det finnes mat og tilsetningsstoffer en ikke kan spise. Nå er det laget filmer med gode råd, og mye er filmet i Hålandsdalen.

Leirskolefilmen 2022 må du se!

Hålandsdalen leirskole har, i samarbeid med Erlend Martinsen og Epidemic Sound, laget en informasjonsfilm for dere som lurer på hva vi egentlig driver med. Filmen viser leirskolelivet året rundt :-)

Informasjon til skolene om LK 20 og leirskolen

I leirskolens strategiske plan kan besøkende lærere orientere seg om tverrfaglighet på leirskolen samt kompetansemål etter 7.trinn som vi kan komme innom i løpet av en leirskoleuke.

Informasjon om fastsetting av tidspunkt for leirskoleopphold

Mange elever skal på leirskole til Hålandsdalen for å oppleve "LÆRING FOR LIVET"! Alle kan ikke være der samtidig. Driften må organiseres i tråd med budsjett og føringer Bergen kommune setter.

Film og informasjon om leirskole på flere språk

Utdanningsdirektoratet har publisert informasjon om undervisning på ulike arenaer. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæringen har laget film/informasjonsmateriale om bl.a leirskole på flere språk.