Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Praktisk informasjon

Hålandsdalen leirskole

Hålandsdalen leirskole har, i samarbeid med Erlend Martinsen og Epidemic Sound, laget en informasjonsfilm for dere som lurer på hva vi egentlig driver med.

Ting å huske for besøkende lærere

For å lette forarbeidet til besøkende lærere har vi utarbeidet en huskeliste om hva som må gjøres i forkant av leirskoleoppholdet. Vi håper dette gjør arbeidet enklere. Velkommen:-)

List of equipment

The list of equipment is a guidance when packing for the camp school week. The most important thing is to be warm and dry throughout the week. Read and plan wisely to get a good week.

Ordensregler for leirskolen

Leirskolens ordensregler ble sist vedtatt 12.august 2021. I vedlegget kan dere lese fellesreglene for alle de kommunale grunnskolene i Bergen samt de lokale tilleggsreglene for Hålandsdalen leirskole.

Måltidene på leirskolen

Mat er viktig for å trives, og god mat får du hos oss. Kokkene lager verdens beste havregrøt til frokost, baker deilig brød og koker sunn og god middag daglig. Til og med dessert serverer de hver dag.

HMS på leirskolen

Leirskolen skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for alle enten de er besøkende elever og lærere eller ansatte på leirskolen.

Informasjon om fastsetting av tidspunkt for leirskoleopphold

Mange elever skal på leirskole til Hålandsdalen for å oppleve "LÆRING FOR LIVET"! Alle kan ikke være der samtidig. Driften må organiseres i tråd med budsjett og føringer Bergen kommune setter.

Film og informasjon om leirskole på flere språk

Utdanningsdirektoratet har publisert informasjon om undervisning på ulike arenaer. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæringen har laget film/informasjonsmateriale om bl.a leirskole på flere språk.