Internordisk leirskole - ny felles nettside

Bergen og vennskapsbyene Gøteborg, Åbo og Århus inviterer årlig til nordiske leirskoleopplevelser. All fellesinformasjon finnes nå på en ny felles hjemmeside.

Den nye felles nettsiden redigeres fra alle vennskapsbyene og har derfor tekst på de tre nordiske språkene. Dette er i samsvar med leirskolens visjon og mål:

Vår vision och våra mål

Vårt övergripande mål med Internordiskt är Lära för livet. Vår förhoppning är att alla deltagare får en upplevelse som de kan bära med sig under en lång tid tillsammans med nya kamrater från de nordiska länderna. Denna övergripande vision har konkretiserats i två huvudmål och fyra delmål:

Mål

  1. Det internordiska elevutbytet anpassas mot de nationella läro- och kursplaner
  2. Lära att förstå och kommunicera med nordiska medborgare

Delmål

  1. Personlig och kunskapsutveckling
  2. Upplevelser och kunskap om gemenskap och mångfald i Norden
  3. Erfarenhetsutbyte för elever och lärare
  4. Väcka intresse om nordiska språk, samarbete och nordisk kultur

Bergen

På arkfanen Bergen gis det detaljert informasjon til de elever som skal delta og være vertskap på uken som avvikles i Hålandsdalen/Bergen i uke 37. Men det er også lagt ut detaljert informasjon til de elever som skal reise ut av Norge og delta på leirskoleuken i Gøteborg, Åbo og Århus.

Nettsiden gir praktisk og pedagogisk informasjon både til elever, foresatte og lærere. Her finnes også utstyrslister, praktiske råd om utstyr og de felles ordensregler de fire vennskapsbyene forholder seg til.

Internordisk leirskole - ny felles nettside bilde
 
Bilde: Hålandsdalen Leirskole
Internordisk leirskole - ny felles nettside bilde
 
Bilde: Hålandsdalen Leirskole
Internordisk leirskole - ny felles nettside bilde
 
Bilde: Hålandsdalen Leirskole
Internordisk leirskole - ny felles nettside bilde
 
Bilde: Hålandsdalen Leirskole
Internordisk leirskole - ny felles nettside bilde
 
Bilde: Hålandsdalen Leirskole
Internordisk leirskole - ny felles nettside bilde
 
Bilde: Hålandsdalen Leirskole

 

Videre på internett