Er eksperter på vann

Alt vannet som faller ned over Bergen har ført til at Bergen Vann er ledende innenfor sin virksomhet.

Vannverket i Bergen er landets eldste, og ved utgangen av 2022 hadde byen totalt 2180 kilometer med kommunale vann- og avløpsledninger. Bergen Vann har ansvaret for vannforsyning og avløpshåndtering, og vann- og avløpsnettet blir kontinuerlig oppgradert. I 2021 ble hele 18,1 km vann- og avløpsrør fornyet.

En person som heller vann i et reagensglass.
SIKRER DRIKKEVANNET: Vannkvaliteten i Bergen overvåkes kontinuerlig, blant annet gjennom omfattende testing.
Bilde: Helge Skodvin / Bergen Vann

Bortskjemt av vann

Bergen er ikke bare Norges våteste by, men også Europas! Men selv om vi har rikelig med vann, ønsker vi å produsere minst mulig drikkevann. Det er et mål å være mest mulig bærekraftig, og lavere produksjon gir blant annet lavere bruk av energi. I 2022 var vannforbruket i Bergen på 30,8 millioner kubikkmeter. En nedgang på 1,9 millioner kubikkmeter fra 2021.

Vi har trolig Norges mest robuste vannforsyning, med kapasitet til å produsere opp til 53 millioner kubikkmeter.  Ved hjelp av vannkraft, produserer Bergen Vann også store deler av energien til vannproduksjon selv.

Bergen kommune er opptatt av å redusere forbruket og har montert vannmålere i alle offentlige bygg. I tillegg vil fornyelse av rørnettet stoppe vanntap gjennom lekkasjer.

Restriksjoner i byfjellene

Råvannet til drikkevannsproduksjonen i Bergen hentes fra 65 kilder i byfjellene. For å sikre best mulig kvalitet på råvannet, er det innført restriksjoner i vanntilsigsfeltene. Vi ber om at skilting følges. Bading er ikke tillatt innenfor vannforsyningsområdet. Se hvor du kan bade på byfjellene

Drikkevannpost ved Smålungeren.
DRIKKEVANNSPOST: Her ved Smålungeren er ett av stedene i Bergen sentrum du kan sikre deg rent drikkevann.
Bilde: Trude Haugen

Drikkevannsposter

I Bergen sentrum er det satt ut drikkevannsposter for å tilby rent og gratis vann til tilreisende gjester, turister og bergensere i hele sommerhalvåret. Her kan du fylle opp vannflasken din med deilig bergensvann – og samtidig redusere bruken av engangs plastflasker! Drikkevannsposter finner du på Bryggen, Fisketorget, i Byparken, Vågsallmenningen, Vetrlidsallmenningen og i Marken, og også i bydelene. Se drikkevannskartet for oversikt. 

Badeplasser

Bergen kommune har totalt 23 badeplasser. Her blir det tatt ukentlige vannprøver, og badeplassene er tilrettelagt med toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Ytterligere 17 badeplasser blir fulgt opp gjennom sesongen. Se oversikt over badeplassene, fordelt på bydeler

Tall og antall

I kommunen er det fem store og ett lite vannbehandlingsanlegg, 983 kilometer vannledninger, 36 høydebassenger og 90 pumpestasjoner.

Avløpsvannet blir renset i seks store og 14 mindre renseanlegg. Avløpsnettet består av 1.279 kilometer ledninger og 175 pumpestasjoner.

Besøk gjerne også Bergen Vann sin hjemmeside

LES OGSÅ: Månedlige analyser av drikkevannskvaliteten i Bergen