Gå tilbake til:
Du er her:

Er eksperter på vann

Alt vannet som faller ned over Bergen har ført til at Vann- og avløpsetaten i kommunen er ledende innenfor sin virksomhet.

Bildet viser nærbilde av en som vasker hendene sine.
Vannmålere i offentlige bygg og oppgradering av vann-nettet skal få ned forbruk og vannlekkasjer.
Bilde: Kristin Klemsdal

Vannverket i Bergen er landets eldste, og totalt har byen 2180 kilometer med kommunale vann- og avløpsledninger. Vann- og avløpsetaten har ansvaret for vannforsyning og avløpshåndtering, og det pågår en omfattende opprusting av byens røranlegg. I 2018 fornyet man 4,7 kilometer vannrør og 6,5 kilometer avløpsrør.

TESTER KVALITET: Ved vannlaboratoriet blir vannkvaliteten nøye testet.
Ved vannlaboratoriet blir vannkvaliteten nøye testet.
Bilde: Endre Hovland

Bortskjemt av vann

Regnet har gjort bergenserne bortskjemte når det gjelder tilgangen på vann. I 2018 var vannforbruket i Bergen på 33,3 millioner kubikkmeter (i 2017 var det 31,9 millioner).

Bergen kommune er opptatt av å redusere forbruket og har montert vannmålere i alle offentlige bygg. I tillegg vil fornyelse av rørnettet stoppe vanntap gjennom lekkasjer.

Tall og antall

I kommunen er det fem store og ett lite vannbehandlingsanlegg, 940 kilometer vannledninger, 36 høydebassenger og 90 pumpestasjoner.

Avløpsvannet blir renset i seks store og 14 mindre renseanlegg. Avløpsnettet består av 1.240 kilometer ledninger og 173 pumpestasjoner.