RSS

Om planer i Bergen kommune

Kommunal planlegging sier både noe om hvordan samfunnet, de kommunale tjenestene og kommunen sin organisasjon skal utvikles (samfunnsplaner) og hvordan arealet i kommunen skal nyttes (arealplaner).

Planer på høring - her kan du gi innspill

Her finner du oversikter og informasjon om planer på høring, samt lenker til å sende innspill.

Samfunnsplaner - gjeldende planer

Gå til oversikt over gjeldende samfunnsplaner og informasjon om den enkelte plan.

Arealplaner - gjeldende planer

Gå til mer informasjon om kommunedelplaner, kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.