Gå tilbake til:
Du er her:

Planoversikt

Oversikten under viser tematiske samfunnsplaner i Bergen kommune, sortert etter byrådsavdeling.

Oversikten er under revisjon som følge av organisatoriske endringer.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom

Økonomi-, anskaffelses- og eierskapsområdet

Digitaliseringsområdet

Næringsområdet

 • Plan for store arrangement 2019-2030 
  Plandokument
 • Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2019-2020
  PlandokumentMer informasjon
 • Bergen - en aktiv fairtradeby. Strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022
  Plandokument
 • Fairtradebyen Bergen. Handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2021-2022
  Plandokument
 • Matbyen Bergen 2019-2030. UNESCO Creative City of Gastronomy
  Plandokument
 • Destinasjonsstrategi for en bærekraftig reiselivsutvikling i Bergen 2021-2023
  Plandokument 
 • Handlingsplan for en bærekraftig reiselivsutvikling i Bergen 2021
  Plandokument

HR-området

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering

Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester

Byrådsleders avdeling