Gå tilbake til:
Du er her:

Planoversikt

Oversikten under viser tematiske samfunnsplaner i Bergen kommune, sortert etter byrådsavdeling.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom

  • Fairtradebyen Bergen. Handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019-2020
    Plandokument
  • Matbyen Bergen 2019-2030. UNESCO Creative City of Gatstronomy
    Plandokument

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet

Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig

Byrådsleders avdeling