Planoversikt

Oversikten under viser tematiske samfunnsplaner i Bergen kommune, sortert etter byrådsavdeling.

For arealplaner, se egen oversikt her

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådsavdeling for finans

Økonomi-, anskaffelses- og eierskapsområdet

Digitaliseringsområdet

HR-området

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold

Barn og familie

Bolig og sosiale tjenester

Rus og psykisk helse

Mangfold

Byrådsleders avdeling