Gå tilbake til:
Du er her:

Planoversikt

Oversikten under viser tematiske samfunnsplaner i Bergen kommune, sortert etter byrådsavdeling.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom

 • Handlings- og økonomiplan 2021-2024
  Plandokument
 • Anskaffelsesstrategi for Bergen kommune
  Plandokument
 • Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak
  Plandokument
 • Strategi for informasjonssikkerhet i Bergen kommune
  Plandokument
 • Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020
  Plandokument
 • Digitalisering og iverksettelse av kanalstrategi i Bergen kommune
  Plandokument
 • Sentrumsplanen - inspirasjonsplan for Bergen sentrum 2015-2020
  Plandokument
 • Plan for store arrangement 2019-2030 
  Plandokument
 • Fairtradebyen Bergen. Handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019-2020
  Plandokument
 • Matbyen Bergen 2019-2030. UNESCO Creative City of Gatstronomy
  Plandokument

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet

Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig

Byrådsleders avdeling