RSS

Planer på høring

Arealplaner på høring

Alle planer som omfattes av Plan- og bygningsloven, kunngjøres på en egen side. Det omfatter blant annet alle reguleringsplaner. Gå dit for å lese mer og sende innspill.

Høring av Handlingsplan for urbant landbruk - frist 1. november

Interessen for å dyrke i byen er stigende. Nå legger byrådet Handlingsplan for urbant landbruk i Bergen 2023 - 2027 ut til høring.

Høyring av eigedomsstrategi for Bergen kommune - frist 13. oktober

Eigedomsverksemda i Bergen kommune skal vere heilskapleg, berekraftig og med evne til å gjennomføre. Byrådet legg eigedomsstrategien for kommunen ut på høyring.

Planer på høring er ikke ferdige planer

En plan på høring er et første utkast. Etter høringsrunden klargjøres planen for 2. gangs behandling i byråd og endelig vedtak i bystyret.