Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Planer på høring

Legger temaplan for bibliotek på høring - gi innspill innen 23. juni

Denne temaplanen har som mål å fremme demokratiske verdier og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Gi innspill til Folkehelsestrategi for Bergen 2023-2030 - frist 23. juni

Byrådet legger ny folkehelsestrategi for Bergen 2023-2030 ut på høring.

Gi innspill til Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier - frist 30. juni

Tiltak skal gi økt tilgjengelighet til tilbud og tjenester innen oppvekstområdet. Byrådet legger "Se meg, hør oss! Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier" på offentlig høring.

Gi innspill til Strategi for oppvekst - frist 30. juni

Strategien presenterer visjonen "Alle barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst". Byrådet legger Strategi for oppvekst på offentlig høring.

Temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030 - fristen ute

Temaplanen skal gi mer helhetlige og langsiktige boligpolitiske føringer for Bergen kommunes arbeid med å sikre nødvendig boligforsyning ut fra ventet vekst.

Arealplaner på høring

Alle planer som omfattes av Plan- og bygningsloven, kunngjøres på en egen side. Det omfatter blant annet alle reguleringsplaner. Gå dit for å lese mer og sende innspill.

Slik kan du medvirke i planprosesser

Bergen kommune har plikt til å legge til rette for medvirkning slik at enkeltinnbyggere og grupper kan delta i og påvirke samfunnsplanlegging og planprosesser i kommunen.

Planer på høring er ikke ferdige planer

En plan på høring er et første utkast. Etter høringsrunden klargjøres planen for 2. gangs behandling i byråd og endelig vedtak i bystyret.