RSS

Planer på høring

Høring av Handlingsplan for urbant landbruk - frist 1. november

Interessen for å dyrke i byen er stigende. Nå legger byrådet Handlingsplan for urbant landbruk i Bergen 2023 - 2027 ut til høring.

Høyring av eigedomsstrategi for Bergen kommune - frist 13. oktober

Eigedomsverksemda i Bergen kommune skal vere heilskapleg, berekraftig og med evne til å gjennomføre. Byrådet legg eigedomsstrategien for kommunen ut på høyring.

Arealplaner på høring

Alle planer som omfattes av Plan- og bygningsloven, kunngjøres på en egen side. Det omfatter blant annet alle reguleringsplaner. Gå dit for å lese mer og sende innspill.

Planer på høring er ikke ferdige planer

En plan på høring er et første utkast. Etter høringsrunden klargjøres planen for 2. gangs behandling i byråd og endelig vedtak i bystyret.