RSS

Planer på høring

Gi innspill til Kvalitetsutviklingsplan for bergensbarnehagen - frist 12. juni

Nå legger byrådet utkast til ny kvalitetsutviklingsplan for bergensbarnehagen ut på høring. Planen heter "Sammen for kvalitet – lek og medvirkning". Fristen for å gi innspill er 12. juni 2024.

Ny forskrift om parkeringstillatelser for bildeling i Bergen kommune - frist 31. juli

Dette er høring av en forskrift. Saken og postmottak for innspill finner du på Hva skjer (følg lenken).

Arealplaner på høring

Alle planer som omfattes av Plan- og bygningsloven, kunngjøres på en egen side. Det omfatter blant annet alle reguleringsplaner. Gå dit for å lese mer og sende innspill.

Planer på høring er ikke ferdige planer

En plan på høring er et første utkast. Etter høringsrunden klargjøres planen for 2. gangs behandling i byråd og endelig vedtak i bystyret.