RSS

Byrådsavd. for byutvikling

Temaplan for bærekraftig boligforsyning mot 2030

Plan for bærekraftig boligforsyning viser hvordan kommunen som samfunnsutvikler sikrer helhet og langsiktighet i boligforsyningen mot 2030.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien avklarer mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Trafikkplan sentrum

Trafikkplan for Bergen sentrum ble vedtatt i bystyret mai 2023.

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen.

Hovedplaner for Bergen Vann 2019-2028

Her er noen av utfordringene som møter oss:

Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019–2021

Trafikksikkerhetsplan for Bergen er den overordnete planen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Bergen.

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021

I tillegg til hovedmålet «Å få færre drepte og hardt skadde i trafikken», skal trygghetsfølelsen for gående og syklende økes.

Kommunen kutter unødvendig bruk av plast

Bystyret har vedtatt plan for smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021.

Strategiplan for fremmede skadelige arter i Bergen Kommune

Planen ble vedtatt i Bystyret 19. november 2014.