RSS

Byrådsavd. for næring, kultur og idrett

Idrettsplan for Bergen kommune

Idrettsplanen skal sikre at flest mulig får et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Handlingsplan for næringsutvikling 2023-2026

Bystyret har vedtatt handlingsplan for næringsutvikling 2023-26. Planen skal blant annet legge til rette for at fremtidens grønne arbeidsplasser blir skapt i Bergen.

Strategi for Matbyen Bergen 2019-2030

Bystyret har vedtatt strategi for Matbyen Bergen 2019-2030.

Kulturstrategi for ungdom 2022-2026

Bystyret har vedtatt kulturstrategi for ungdom som vil gjelde for fem år, for perioden 2022-2026.

Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027

Bystyret har vedtatt kulturplanen som skal gjelde for årene 2023-2027. Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg.

Plan for frivillighet i Bergen 2022-2025

Bystyret har vedtatt en plan som skal bidra til at frivilligheten i Bergen kan vokse seg stor og sterk. Planen er tverrsektoriell og inneholder derfor, mål, strategier, satsingsområder og tiltak.

Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031

Bystyret har vedtatt tiårsplan for museer og frivillig kulturvern.

Kulturstrategi for eldre 2021-2026

Bystyret har vedtatt kulturstrategien "Bergen - en aldersvennlig kunst- og kulturby", som gjelder for perioden 2021-2026.

Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes første plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.