RSS

Byrådsleders avdeling

Norges beste by å være student i – temaplan for studenter

«Norges beste by å være student i – temaplan for studenter» ser på hvordan kommunen kan sikre at Bergen skal være Norges beste by å være student i.

Ordet fangar - språkpolitisk plan for Bergen kommune

Den språkpolitiske planen er Bergen kommune sitt verktøy for å styrka og bruka språket. Planen svarar også ut krava frå språklova, mellom anna kravet om å kommunisera med klart språk.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Bergen er en trygg by og denne tryggheten må opprettholdes. Den overordnede og helhetlige Risiko- og sårbarhetsanalyse Bergen kommune ble revidert og vedtatt av bystyret i 2020.

Overordnet beredskapsplan - Administrativ del

Formålet med overordnet beredskapsplan er å beskrive hvordan beredskapen i Bergen kommune er organisert, samordnet og dokumentert.

Kommunal planstrategi 2019-2023

Kommunal planstrategi viser hvilke planer som skal videreføres og hvilket planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valget i 2023.