Handlingsplan for mat og måltider

Mat og ernæring er satt på dagsorden i Bergen kommune. Bystyret har vedtatt Handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten «Maten servert» 2018-2023.

God og riktig mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet. Mange av dem som mottar pleie- og omsorgstjenester er syke, og har økt sårbarhet for ernæringsrelaterte tilstander som underernæring, feilernæring og overvekt.

Planen setter fokus på viktigheten av mat og ernæringsarbeid, og inneholder tiltak som skal bidra til å utvikle tjenester med god ernæringspraksis, som fremmer matglede og et sunt og bærekraftig kosthold. 

Planen gjelder mottakere av pleie og omsorgstjenester i sykehjem, hjemmebaserte tjenester og tjenester til utviklingshemmede.  

Handlingsplanen skal danne grunnlag for kommunens prioriteringer, og er delt inn i fire tiltaksområder:

1. God ernæringspraksis

2. Brukerens ønsker for det gode måltid

3. Et bærekraftig kjøkken

4. Tilstrekkelig og rett kompetanse

Saken ble behandlet i Bergen bystyre 13. mars 2019.

Les dokumentene i saken 

Last ned planen: