Har vedtatt ny plan for legetjenester

Bystyret har vedtatt plan legetjenester. Planen skal bidra til bedre og mer tilgjengelige legetjenester.

Planen gjelder for perioden 2017-2022 og danner grunnlag for kommunens prioriteringer. Viktige tiltak i planen:

  • Etablere en vaktordning for utrykningslege og anskaffe en uniformert legevaktsbil, som bemannes med sjåfør og lege døgnet rundt. Samtidig styrkes legevaktsentralen for å sikre bedre responstid.
  • Styrke kapasiteten i Etat for helsetjenester for ledelse og administrasjon av fastlegene med to årsverk.
  • Utvikle fastlønnsavtaler til nyutdannede leger som synes det er vanskelig å måtte etablere egen bedrift uten å ha pasienter på sine lister.
  • Redusere antallet praksiser med bare én fastlege og satse på utvidelse av fastlegesentre.
  • Opprette en deltidsstilling som forskningskoordinator som skal ha som oppgave å understøtte forskning i allmennlegepraksis.
  • Søke Helsedepartementet om mulighet til å gi bedre helsehjelp til papirløse flyktninger.
  • Arbeide for statlig finansiering av praksisutplassering i kommunene og oppfordre fastlegene til å ta i mot legestudenter til praksisundervisning.
  • Skifte ut den elektroniske pasientjournalen som brukes i Fengselshelsetjenesten, Øyeblikkelig hjelp døgnenhet og Bergen legevakt.

Les planen

Les dokumentene i saken