Plan for habilitering og rehabilitering

“Mestring og medvirkning“ er Bergen kommunes handlingsplan for habilitering og rehabilitering.

Handlingsplan for habilitering og rehabilitering i Bergen kommune 2018-2021 ble vedtatt 23. november 2017.

Byrådet mottok 13 høringsinnspill, hvorav flere ble innarbeidet i planen. I all hovedsak var innspillene positive til planens innhold og tiltak.

Planen retter oppmerksomheten mot mestring og medvirkning, der et godt rehabiliteringstilbud gir nye muligheter til å klare seg bedre i hverdagen.

Les planen

Les dokumentene i saken