Legger frem ny amatørkulturplan

Byrådet legger frem Bergen kommunes amatørkulturplan for 2018-2027.

Bildet viser Åsane seniorteater som opptrer i Fana kulturhus.
AMATØRKULTURPLAN: Byrådet legger frem amatørkulturplanen for de neste ti årene. Bildet viser Åsane seniorteater som opptrer i Fana kulturhus.
Bilde: Aida Rokolj

Amatørkulturplanen vil ha betydning for politiske prioriteringer de neste ti årene. Byrådet ønsker at kultur skal spille en vesentlig rolle i det bergenske samfunnet, og vil derfor sørge for virkemidler og ressurser som kan komme amatørkulturfeltets lag og organisasjoner til gode.

- Arbeidet med planen har vist at amatørkulturen i Bergen er et stort og viktig politikkområde og en arena for vekst og utvikling for kulturbyen Bergen. Byen vår har mange talenter under utvikling, og mange av disse ser vi senere igjen som profesjonelle kunstnere på ulike felt, ikke minst innenfor musikksjangeren. Derfor er denne planen ikke bare viktig for amatørkulturen i seg selv, men også for den profesjonelle kunsten, sier kulturbyråd Julie Andersland.

Innspill fra feltet

Hovedmålet i planen er at Bergen skal være en internasjonalt ledende amatørkulturby med sterke fagmiljøer, basert på kvalitet, kompetanse, deltakelse og engasjement. Planen er utarbeidet etter en grundig prosess med innspill fra Bergens amatørkulturliv.

- Byrådet ambisjon er at planen skal gi videre løft til amatørkulturfeltet på feltets egne premisser. I arbeidet med planen har vi derfor satset på bred medvirkning og dialog for at sluttproduktet skal være en plan som feltet kan føle eierskap til, sier Andersland.

Prioriterte områder

Planarbeidet har synliggjort en rekke felles utfordringer for amatørkulturorganisasjonene i Bergen. Synlighet og markedsføring, rekruttering, produksjonsmiljø og deltakelse, så vel som øvings- og fremføringslokaler, er viktige fokusområder i den nye planperioden.

Tiltakene som omtales innebærer et budsjettbehov på 10 millioner kroner i perioden 2018–2027. Finansiering utover 2018 må vurderes i forbindelse med de årlige handlings- og økonomiplanene.

Les planen