Plan for frivillighet i Bergen 2022-2025

Bystyret har vedtatt en plan som skal bidra til at frivilligheten i Bergen kan vokse seg stor og sterk. Planen er tverrsektoriell og inneholder derfor, mål, strategier, satsingsområder og tiltak.

Forside plan for frivillighet
Førstesiden av plan for frivillighet.
Bilde: Bergen kommune

Planens overordnede visjon er at Bergen skal være en foregangsby for frivillighet. For å realisere visjonen til planen er det satt opp 19 tiltak under fire satsingsområder. 

Satsingsområdene i planen er:

  • Frivilligheten som en ressurs 
  • Kommunikasjon og synlighet 
  • Tilskuddsordninger 
  • Lokaler og møteplasser 

 

Vedlegg