Strategi for Matbyen Bergen 2019-2030

Bystyret har vedtatt strategi for Matbyen Bergen 2019-2030.

Følgende visjon fremgår av strategien: “Matbyen Bergen - internasjonalt anerkjent for spennende og bærekraftig matkultur i verdensklasse”.

Det er formulert to hovedmål i strategien: 

  1. Ta en posisjon nasjonalt og internasjonalt som matby. 
  2. Styrke Matbyen Bergen 2030.

Les mer om bystyrets behandling av strategien.