Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for rusfeltet 2018-2022

Samarbeid, mestring og verdighet - plan for rusfeltet 2018-2022 bygger opp under den politiske platform om at alle skal leve gode liv, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

Forside Plan for rusfeltet 2018-2022
 
 

Plan for rusfeltet er en overordnet strategiplan. Planen beskriver pågående innsats på feltet og peker samtidig ut retningen for innsats frem til 2022.

Brukermedvirkning, arbeid og aktivitet løftes frem som prioriterte områder i tillegg til et tverrsektoriellt arbeid mot åpne russcener.

Vedlegg