Gå tilbake til:
Du er her:

Plan mot menneskehandel

Bystyret har vedtatt planen «Et liv i frihet – Plan mot menneskehandel 2019 – 2023».

Med planen skal Bergen kommune bekjempe alle former for utnyttelse av mennesker i vår by.

Viktige tiltak er:

  • Øke kommunens kapasitet til å koordinere menneskehandelfeltet og styrke de etablerte samarbeidsstrukturene mellom kommunale tjenester, statlig instanser og frivillige/ideelle tiltak
  • Forebygge etterspørsel etter tjenester som tilbys av menneskehandlerne, svekke mulighetene for utnyttelse av mennesker og redusere omfanget av kriminalitetsformen
  • Sikre at menneskehandel i større grad oppdages og avdekkes gjennom systematisk satsing på kompetanse og kunnskap tilpasset et oppdatert situasjonsbilde
  • Sikre effektiv og koordinert bistand og støtte tilpasset ulike typer ofre i ulike utnyttelsesformer
  • Forebygge at menneskehandelutsatte re-trafikkeres ved retur til hjemlandet

Les planen

Her kan du lese saksinnstilling forelagt bystyret
Les dokumentene