Gå tilbake til:
Du er her:
Foto av Myrdalsvatnet - Nesttunvassdraget
Myrdalsvatnet - Nesttunvassdraget
Bilde: Sarah Skouen

Forvaltningsplan for vassdrag

Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen ble vedtatt i bystyret 26. mars 2007.

Forside  Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen 2007
Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen 2007
 

Forvaltningsplan for vassdrag skal bidra til kunnskap og bevissthet omkring vassdragsnaturen i Bergen.

Planen fastlegger Bergen kommunes strategier med sikte på å oppnå en fremtidig bærekraftig, helhetlig og samordnet vassdragsforvaltning.

Vedlegg