Gå tilbake til:
Du er her:

Hjorteplan 2012-2020

Forvaltningsplan for hjort i Bergen 2012-2020, ble vedtatt i Bergen Bystyre 23.01.2012.

Forside forvaltningsplan Hjort i Bergen
 
 

Forvaltningsplanen for hjort gir en oversikt over hjorteforvaltningen i Bergen og beskriver hvilke utfordringer den framtidige hjorteforvaltningen står overfor.

Planen vil fungere som et styringsverktøy, og bidra til at kommunens målsetninger ved hjorteforvaltningen blir oppnådd.

Vedlegg