Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen kutter unødvendig bruk av plast

Bystyret har vedtatt plan for smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021.

Målet er å kvitte seg med alle plastprodukter som er vurdert som unødvendige innen utgangen av 2021, øke kunnskapen om plast internt i kommunen og å påvirke våre leverandører slik at de kan tilby gode, plastfrie alternativer til de produktene kommunen etterspør.

“Smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021” inneholder en rekke mål og tiltak fordelt på tre hovedområder: reduksjon av klimagassutslipp, minimere plastforsøpling og hindre utslipp av mikroplast.

Planen viser hvordan kommunen skal styrke arbeidet med å få oversikt over plastbruk, bedre rutiner for bruk av plast og å skaffe kunnskap om alternative produkter. Kommunen vil også skjerpe kravene overfor leverandører, leietakere og samarbeidspartnere.

Bystyret vedtok komiteens innstilling samt disse tilleggsforslagene:

  • Bystyret ber om å få en statusrapport på resultater og oppfølging av planen innen utgangen av 2020.
  • Bystyret ber byrådet kartlegge hvor det ikke resirkuleres plast og annet som kan gjenvinnes og ser på muligheten for å etablere en aktiv henteordning i f.eks barnehager og andre etater, gjerne gjennom arbeidstreningsbedrifter eller lignende.
  • Ved revisjon av avtalen med Torgforhandlere i 2021 stilles krav om at servering av mat og drikke foregår i flergangsservice, - bestikk, -kopper, -beger. Fra 01.01.2022 avsluttes bruk av engangskopper,-tallerkener og -bestikk for matservering på Torget.
  • Fra 01.01.21 gis ikke tillates til bruk av kommunal grunn for salg av mat og drikke i engangstallerkener, -kopper og - bestikk.
  • Byrådet bes om å legge innen 2019 fram en sak der det utredes kommunens juridiske handlingsrom til å kunne stille krav til bruk av flergangsartikler i forbindelse med innvilgning av skjenkebevilgning til større arrangement på ikke kommunalt grunn (for eksempel Koengen).
  • Bergen kommune skal fra dags dato ikke kjøpe inn noe fallunderlag av plast til skoler, barnehager eller lekeplasser, og byrådet skal legge frem en plan for fjerning av eksisterende plastdekker.

Bystyret vedtok også følgende merknad:

Bystyret viser til at Naturvernforbundet og Private Barnehagers Landsforbund har inngått et samarbeid for å redusere bruken av plast og mengden miljøgifter. Bergen kommune skal implementere veiledningsheftet «Plast- og giftfrie barnehager» i det videre arbeidet.

Les dokumentene i saken