Gå tilbake til:
Du er her:

Ny strategi for drift av kommunale veier

Bystyret har vedtatt strategi for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Bergen kommune 2019-2028.

Strategien anbefaler blant annet at det etableres et vinterdriftsfond som bygges opp i år med gode vintre og brukes i år med utfordrende vintervær.

Det er videre definert fire hovedmål for strategien:

  • Det skal være enkelt å gå og sykle i Bergen hele året.
  • Den grønne byen skal ivaretas i drifts- og vedlikeholdsarbeidet.
  • Det skal være sikkert og forutsigbart for alle å ferdes i Bergen.
  • Kapitalen i vegnettet skal ivaretas på en kostnadseffektiv måte.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Se strategi for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Bergen kommune 2019-2028

Les dokumentene i saken