Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt byråd på plass - slik blir endringene på byrådsavdelingene

Byrådsleder Roger Valhammer har nå konstituert nytt byråd. Samtidig får noen byrådsavdelinger nye navn, og det foretas noen organisatoriske endringer.

Les sakene fra byrådet 7. november

Aktuelle saker er høringsuttalelse om tilskudd til private barnehager og ansettelse i forbindelse med byrådsskiftet.

Sakene til byrådet 14. november er klare

Aktuelle saker er ny brannstasjon i Fana og statistikk og analyse for storbykommunene for 2019.

Velkommen til byrådets side

Byrådet leder kommunens administrasjon. På denne siden finner du kontaktinformasjon, møteplaner og omtaler av saker byrådet behandler.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.