Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til byrådets side

Byrådet leder kommunens administrasjon. På denne siden finner du kontaktinformasjon, møteplaner og omtaler av saker byrådet behandler.

Les sakene fra byrådet 2. juli

Aktuelt fra byrådets siste møte før sommeren er blant annet økonomiske perspektiver for perioden 2021-2030, tiltak for å forberede ny smittebølge og ekstraordinære tilskudd til lag og foreninger.

Les sakene fra byrådet 25. juni

Av aktuelle saker er blant annet nye retningslinjer for startlån og tilskudd til etablering og oppfølging etter kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Les sakene fra byrådet 18. juni

Byrådet legger strategi for inkluderende fellesskap i barnehage og skole på høring. Av andre saker er bevilgning til bynært landbruk og Bergen som fremtidig nasjonal veteranskipshavn.

Les sakene fra byrådet 11. juni

Av aktuelle saker er intensjonsavtale mellom kommunen og Stiftelsen Betanien om nytt sykehjemsbygg og oppnevning av medlemmer til Ruspolitisk råd.

Les sakene fra byrådet 4. juni

Aktuelle saker er festeavtale med IL Gneist til friidrettshall, orientering om planer knyttet til fortetting og ny midlertidig tilskuddsordning for innovasjonsprosjekter.

Møteplaner

Her finner du møteplaner for byrådet.

Historikk

Se oversikt over byråd i Bergen fra 26. juni 2000 til i dag.