Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt byråd på plass - slik blir endringene på byrådsavdelingene

Byrådsleder Roger Valhammer har nå konstituert nytt byråd. Samtidig får noen byrådsavdelinger nye navn, og det foretas noen organisatoriske endringer.

Les sakene fra byrådet 16. januar

Aktuelle saker er videreføring av Ruspolitisk råd, høringsuttalelse om faglige anbefalinger for synsundersøkelse av barn og oppheving av tre reguleringsplaner som ikke lenger er aktuelle.

Sakene til byrådet 23. januar er klare

Aktuelle saker er uttale til debatthefte fra KS og opphevelse av plan for Mildehalvøya.

Velkommen til byrådets side

Byrådet leder kommunens administrasjon. På denne siden finner du kontaktinformasjon, møteplaner og omtaler av saker byrådet behandler.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.