RSS

Kultur og idrett

Mathopen får ny aktivitetssal og garderobebygg

Byrådet rår til at det noverande klubbhuset ved idrettshallen på Mathopen skal rivast. I staden kjem ein ny aktivitetssal med garderobeanlegg.

Her rann ikkje pengane ut

Fyllingsdølene svømmer i flotte omgjevnadar på Ortun. No er sluttrekninga for badeanlegget komen. Fine ting treng ikkje å bli for dyre.

Vil nedfelle sitat av Jon Fosse sentralt i Bergen

Byrådet ønskjer å heidre Jon Fosse ved å felle ned sitat frå forfattarskapen hans i bybiletet.

Slik blir inkluderingssenteret som åpner i 2024

Byrådet legger frem sak om drift av Bergen inkluderingssenter.

Foreslår løsning for Dikkedokken og nytt kulturkvartal

Byrådet legger nå frem sak om fremtidig løsning for Dikkedokken og kulturkvartalet. Kommunen går sammen med private aktører om å etablere et eiendomsselskap som skal utvikle og drive eiendommene.

Legger fram rullering av anleggsdelen i idrettsplanen

"Idrettsplan 2023-2027 – Rullering av anleggsdelen" har vært på høring. Nå legger byrådet planen fram for behandling i bystyret.

Legger temaplan for bibliotek på høring

Denne temaplanen har som mål å fremme demokratiske verdier og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Høringsfrist er 23. juni.

Vil opprette aksjeselskap for drift av Sentralbadet

Byrådet anbefaler å opprette Sentralbadet AS, og legger frem forslag til vedtekter og aksjefordeling for selskapet.

Har orientert om barn og unges fritid i Bergen

Byrådet har lagt frem en orientering om utviklingen i barn og unges fritidsaktiviteter i Bergen i årene 2019-2022.

Alvøen idrettshall er på startblokka

Byrådet rår til at prosjektet Alvøen idrettshall skal gjennomførast med ei total investeringsramme på 243,7 millionar kroner.