Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Foreslår prinsipielle avklaringer rundt privat utbygging av idrettsanlegg

Byrådet vil at det utarbeides en prioriteringsliste for utbygging av idrettsanlegg. Listen vil gi føringer for vurdering av vederlagsfritt festetomt.

Legger frem status for kunst i offentlige uterom

Byrådet legger frem statusrapport for kunst i offentlige uterom. Rapporten inkluderer en liste over prioriterte kunstverk for konservering og reparasjon.

Slik er fremdriftsplanen for kulturhus i Fyllingsdalen

Byrådet legger frem løypemelding for Fyllingsdalen kulturhus. Byggestart er estimert til vinter/tidlig vår 2023.

Gi innspill til plan for deltakelse og mangfold i kunst og kultur

Byrådet sender plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030 på høring. Høringsfristen er 13. november 2020.

Starter arbeid med kulturstrategi for eldre

Byrådet starter opp arbeid med en egen kulturstrategi for eldre. Strategien vil gjelde for fem år, for perioden 2021-2026.

Slik gjekk det med skutefesten i 2019

No ligg det føre to rapportar om gjennomføringa av Tall Ships’ Races 2019 i Bergen. Den eine rapporten ser på arrangementet og den andre på kva ringverknad tilstellinga har hatt for næringslivet.

Vil ha Bergen som nasjonal veteranskiphavn

Byrådet anbefaler å utrede finansierings-, drifts- og selskapsform for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Har inngått gratis festeavtale med IL Gneist til friidrettshall

Byrådet har inngått en gratis festeavtale med idrettslaget Gneist for å etablere en friidrettshall ved Fana stadion. Med denne avtalen vil Fana stadion bli et fullverdig friidrettsanlegg.

Innendørs idrettsanlegg og kulturlokaler åpner gradvis fra 18. mai

Byrådet har vedtatt å gjenåpne innendørsanlegg for idrett- og kulturaktiviteter. Slik skal anleggene åpnes gradvis.

Utvider ekstra tilskuddsordning for kunst og kultur

Byrådet utvider den midlertidige tilskuddsordningen for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.