Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Kultur og idrett

Legger frem Kulturstrategi for ungdom 2022 - 2026

Byrådet legger frem Kulturstrategi for ungdom 2022-2026.

Går for kulturhus med kontor på toppen

Byrådet meiner Fyllingsdalen kulturhus bør byggjast i eitt steg og ha kontordel på toppen.

Sender forslag til Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2022-2026 på høring

Byrådet har vedtatt å sende forslag til kulturplan for mennesker med utviklingshemming for perioden 2022 til 2026 på høring med frist 6. mai.

Duka for Dikkedokken-kjøp

Etter nye forhandlingar med Skanska AS om kjøp av eigedomen Dikkedokken rår byrådet til å kjøpe aksjane for 150,9 millionar kroner.

Skal starte rullering av Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Byrådet skal starte rullering av Plan for kjønns – og seksualitetsmangfold 2022-2026. Den nye planen vil være den fjerde i rekken innenfor dette politikkområdet siden 2007.

Legger kulturstrategi for ungdom ut på høring

Byrådet legger “Kulturstrategi for ungdom 2022-2026” ut på høring. Fristen for å gi innspill er satt til 18. mars.

Katrine Nødtvedt tilbake som byråd for kultur, mangfold og likestilling

Katrine Nødtvedt har hatt permisjon i perioden 4. oktober 2021 til og med 30. januar 2022. Eline Aresdatter Haakestad har vært byråd for kultur, mangfold og likestilling i denne perioden.

Gjer krus på Permanenten

Byrådet rår til å løyve 24 millionar kroner til å gjennomføre arbeida med å oppgradere utstillingslokala i Permanenten (KODE 1).

Vil etablere Bergen Nasjonale Veteranskipshavn som ideelt aksjeselskap og anbefaler delhavn i Indre Vågen

Byrådet anbefaler organisasjonsform for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn og ønsker at delhavn plasseres i Indre Vågen i en prøveperiode på inntil fem år.

Vil starte opp handlingsplan for Matbyen Bergen 2022-2025

Handlingsplan for Matbyen Bergen 2022 - 2025 er den første handlingsplanen som lages for å konkretisere strategien Matbyen Bergen 2019 - 2030.