Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Gi innspill til plan for museer og frivillig kulturvern

Byrådet har vedtatt å sende Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 på høring. Høringsfristen er 3. juni 2021.

Slik var Bergens 950-årsjubileum

Bergens 950-årsjubileum ble markert bredt gjennom hele 2020, på tross av koronapandemien og smittevernrestriksjoner. Se filmen og les jubileumsrapporten her.

Byrådet setter av 16 millioner til kulturnæringsformål i ny tiltakspakke

Tiltakspakken er utformet som en ny tilskuddsordning som vil gjelde alle kulturnæringer som bidrar til å restarte kulturlivet i Bergen. Søknadsfrist er 25. mai.

Nye tilskuddsordninger for opprettelse av sommerskoler, kurs og ferietilbud 2021

I forbindelse med koronapandemien har Bergen kommune mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet til nye og utvidete sommerskoletilbud i 2021.

Legger frem kulturstrategi for eldre

Byrådet legger frem kulturstrategien "Bergen - en aldersvennlig kunst- og kulturby", som vil gjelde for fem år i perioden 2021-2026.

Gi innspill til Kulturstrategi for eldre "Bergen kommune - en aldersvennlig kunst- og kulturby 2021-2026"

Byrådet vedtok i byrådsmøte 11. februar å sende strategien på høring.

Hovudbiblioteket skal få betre brannsikring og meir plass

Byrådet rår til at prosjektet som skal sikre Hovudbiblioteket betre mot brann og gir rom for meir publikum blir gjennomført. Investeringsramma er på 41,1 millionar kroner.

Skal jekke opp Danckert Krohn

Byrådet rår til at prosjektet som skal restaurere og bygge om kulturhuset Danckert Krohn vert gjennomført med ei ramme på 95,8 millionar kroner.

Legger frem plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

For første gang Bergen kommune utarbeidet en plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Vil opprette nye tilskuddsordninger innen kunst og kultur

Byrådet foreslår å innføre nye tilskuddsordninger som skal bidra til økt deltakelse og mangfold i kunst- og kulturlivet, og gjøre det enklere for kulturatører å ta gode valg for klima og miljø.