Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Gi innspill til Kulturstrategi for eldre "Bergen kommune - en aldersvennlig kunst- og kulturby 2021-2026"

Byrådet vedtok i byrådsmøte 11. februar å sende strategien på høring.

Hovudbiblioteket skal få betre brannsikring og meir plass

Byrådet rår til at prosjektet som skal sikre Hovudbiblioteket betre mot brann og gir rom for meir publikum blir gjennomført. Investeringsramma er på 41,1 millionar kroner.

Skal jekke opp Danckert Krohn

Byrådet rår til at prosjektet som skal restaurere og bygge om kulturhuset Danckert Krohn vert gjennomført med ei ramme på 95,8 millionar kroner.

Legger frem plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

For første gang Bergen kommune utarbeidet en plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Vil opprette nye tilskuddsordninger innen kunst og kultur

Byrådet foreslår å innføre nye tilskuddsordninger som skal bidra til økt deltakelse og mangfold i kunst- og kulturlivet, og gjøre det enklere for kulturatører å ta gode valg for klima og miljø.

Legger frem forslag til fremtidig bassengstruktur og endringer i driften

Byrådet legger frem forslag til ny fremtidig bassengstruktur i kommunale basseng og ønsker at Etat for idrett skal overta ansvaret for bruken av bassengene.

Den nye fotballbanen på Landås får nytt navn

Byrådet har bestemt navn på den nye fotballbanen ved den gamle lærerhøgskolen.

Foreslår prinsipielle avklaringer rundt privat utbygging av idrettsanlegg

Byrådet vil at det utarbeides en prioriteringsliste for utbygging av idrettsanlegg. Listen vil gi føringer for vurdering av vederlagsfritt festetomt.

Legger frem status for kunst i offentlige uterom

Byrådet legger frem statusrapport for kunst i offentlige uterom. Rapporten inkluderer en liste over prioriterte kunstverk for konservering og reparasjon.

Slik er fremdriftsplanen for kulturhus i Fyllingsdalen

Byrådet legger frem løypemelding for Fyllingsdalen kulturhus. Byggestart er estimert til vinter/tidlig vår 2023.