Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Slik gjekk det med skutefesten i 2019

No ligg det føre to rapportar om gjennomføringa av Tall Ships’ Races 2019 i Bergen. Den eine rapporten ser på arrangementet og den andre på kva ringverknad tilstellinga har hatt for næringslivet.

Vil ha Bergen som nasjonal veteranskiphavn

Byrådet anbefaler å utrede finansierings-, drifts- og selskapsform for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Har inngått gratis festeavtale med IL Gneist til friidrettshall

Byrådet har inngått en gratis festeavtale med idrettslaget Gneist for å etablere en friidrettshall ved Fana stadion. Med denne avtalen vil Fana stadion bli et fullverdig friidrettsanlegg.

Innendørs idrettsanlegg og kulturlokaler åpner gradvis fra 18. mai

Byrådet har vedtatt å gjenåpne innendørsanlegg for idrett- og kulturaktiviteter. Slik skal anleggene åpnes gradvis.

Utvider ekstra tilskuddsordning for kunst og kultur

Byrådet utvider den midlertidige tilskuddsordningen for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Skolene skal bruke ADO arena som midlertidig avlastningsbasseng

Byrådet har vedtatt at skolene skal benytte ADO arena som midlertidig avlastningsbasseng når kommunale basseng stenges for rehabilitering/ombygging.

Foreslår nye retningslinjer og kriterier for alle tilskuddsordninger i BBSI

Byrådet foreslår nye kriterier og retningslinjer for alle tilskuddsordningene ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI).

Viderefører midlertidig tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet

Byrådet har vedtatt å gi ytterligere én million kroner i tilskudd til innovative prosjekter som kan erstatte aktivitet som på grunn av korona ikke kan gjennomføres som planlagt.

Opprettholder vedtatte tilskudd til mottakere som er berørt av korona

Byrådet har bestemt at vedtatte tilskudd innen kultur, idrett og næring opprettholdes, selv om det som er søkt om ikke kan gjennomføres.

Har opprettet midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet

På grunn av korona-pandemien mister mange kunstnere nå oppdrag og inntektsgrunnlag, mens innbyggerne mister kulturopplevelser. Nå har byrådet opprettet en midlertidig tilskuddsordning.