Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Kultur og idrett

Anbefaler satsing på kulturtilbud på tegnspråk

Byrådet foreslår å prøve ut ulike tilbud til brukere med hørselshemminger ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Anbefaler vedtekter og aksjefordeling for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn

Byrådet anbefaler vedtekter og aksjefordeling, og vil bevilge 100.000 kroner i aksjekapital til selskapet Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS.

Billegare bane på Lægdene

Sluttrekninga for Lægdebanen er no klar. Bana vart 2,8 millionar kroner billegare enn justert budsjett.

Legger frem Kulturplan for mennesker med utviklingshemming

Byrådet legger frem Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027.

Legger frem Kulturstrategi for ungdom 2022 - 2026

Byrådet legger frem Kulturstrategi for ungdom 2022-2026.

Går for kulturhus med kontor på toppen

Byrådet meiner Fyllingsdalen kulturhus bør byggjast i eitt steg og ha kontordel på toppen.

Sender forslag til Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2022-2026 på høring

Byrådet har vedtatt å sende forslag til kulturplan for mennesker med utviklingshemming for perioden 2022 til 2026 på høring med frist 6. mai.

Duka for Dikkedokken-kjøp

Etter nye forhandlingar med Skanska AS om kjøp av eigedomen Dikkedokken rår byrådet til å kjøpe aksjane for 150,9 millionar kroner.

Skal starte rullering av Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Byrådet skal starte rullering av Plan for kjønns – og seksualitetsmangfold 2022-2026. Den nye planen vil være den fjerde i rekken innenfor dette politikkområdet siden 2007.

Legger kulturstrategi for ungdom ut på høring

Byrådet legger “Kulturstrategi for ungdom 2022-2026” ut på høring. Fristen for å gi innspill er satt til 18. mars.