Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Foreslår nye retningslinjer og kriterier for alle tilskuddsordninger i BBSI

Byrådet foreslår nye kriterier og retningslinjer for alle tilskuddsordningene ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI).

Viderefører midlertidig tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet

Byrådet har vedtatt å gi ytterligere én million kroner i tilskudd til innovative prosjekter som kan erstatte aktivitet som på grunn av korona ikke kan gjennomføres som planlagt.

Opprettholder vedtatte tilskudd til mottakere som er berørt av korona

Byrådet har bestemt at vedtatte tilskudd innen kultur, idrett og næring opprettholdes, selv om det som er søkt om ikke kan gjennomføres.

Har opprettet midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet

På grunn av korona-pandemien mister mange kunstnere nå oppdrag og inntektsgrunnlag, mens innbyggerne mister kulturopplevelser. Nå har byrådet opprettet en midlertidig tilskuddsordning.

Vil gi tilskudd til grønn folkefestival under byjubileet

Byrådet vil bevilge 1 million kroner i tilskudd til et folkearrangement med fokus på klima og bærekraft, som en del av Bergens 950-årsjubileum.

Har gitt klarsignal for nytt ventilasjonsanlegg i Slåtthaug idrettshall

Byrådet har fattet gjennomføringsvedtak for utskifting av ventilasjonsanlegg i Slåtthaug idrettshall.

Vil gi lån for å redde Beffen-båtene

Byrådet anbefaler at Bergen kommunale kystkultursenter får innvilget kommunalt lån på inntil 3.850.000 kroner for å kjøpe Beffen-båtene og en formidlingsbrygge.

Vil gjenreise Ekserserhuset

Byrådet anbefaler at en kommunal tomt i Baneveien avsettes til Ekserserhuset, og at man går i dialog med aktuelle aktører for å få huset gjenreist.

Starter opp arbeid med plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

Byrådet starter opp arbeid med en egen plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Ortun får nytt badeanlegg

Byrådet rår til at prosjektet for ny symjehall ved Ortun ungdomsskole vert gjennomført. Prosjektet har ei investeringsramme på 249 millionar kroner.