Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Forlenger prosjekt Hjertesone ut 2021

Byrådet har vedtatt å forlenge prosjekt Hjertesone ut 2021 grunnet koronapandemien. Prosjektet skal blant annet bidra til at det opprettes trafikksikre "hjertesoner" rundt Bergens 66 barneskoler.

Anbefaler pilotprosjekt for el-løperhjul i sentrum og Åsane

Byrådet anbefaler å gjennomføre et pilotprosjekt for regulering av kommersiell utleie av el-løperhjul i sentrum og Åsane med oppstart i november 2020.

Nygårdsparkens nedre del skal rustes opp

Etter en totalrenovering vil parken bli et enda bedre sted for lek, samvær og arrangementer.

Ny sykkelstrategi kan tredoble syklingen i Bergen

Byrådet legger fram "Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030".

Derfor skal Bergen få en egen gåstrategi

Byrådet vil at fotgjengere skal prioriteres fremfor andre transportgrupper.

Starter arbeid med trafikkplan for sentrum

I regi av Miljøløftet settes det nå i gang arbeid med en trafikk- og gatebruksplan for Bergen sentrum; Trafikkplan sentrum.

Vil videreutvikle Pilot Grønneviken

Byrådet har behandlet en sak om videreutvikling av Pilot Grønneviken, et fremtidsrettet byutviklings- og boligprosjekt med fokus på delekultur, bærekraft og inkludering.

Anbefaler plan for nybygg og ombygging av Høyegården på Gyldenpris

Planforslaget legger opp til totalt 35 boenheter. Kristian Høyes vinfabrikk, en unik del av norsk industrihistorie, bygges om til boligformål og det bygges et nytt leilighetsbygg.

Vil endre arbeidet med områdeplan for Indre Arna

Byrådet har vedteke ei endring i arbeidet med områdeplan for Indre Arna.

Har fått undersøkelse om boligpreferanser

Byrådet har fått fremlagt en undersøkelse om hvilke boligpreferanser innbyggerne i Bergen og nabokommunene har.