Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bymiljø

Vil plante flere gatetrær i sentrum

Byrådet legger beplantningsplan for gatetrær i Bergenhus ut på høring.

Har fordelt fem millioner kroner til klima- og miljøarbeid

Byrådet har innvilget til sammen 48 søknader om midler til klima- og miljøarbeid.

Og namnet blir: Dokken utvikling AS

Dokken utvikling AS blir venteleg namnet på det kommunalt eigde selskapet som skal stå for utviklinga av eigedomane som kommunen eig i området. Byrådet kjem med tilråding om vedtekter og kapital.

Foreslår å gå videre med tomt A på Dokken

Byrådet anbefaler at man i arbeidet med å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, går videre med forhandlinger om opsjonsavtale for tomten sør for Havnelageret.

Orienterer om miljøkartleggingen i Rådal- og Hordnesområdet

Byrådet vil gå videre med tiltak som skal hindre forurensing.

Veitrafikk største støykilden for bergenserne

Det fremgår av byrådets forslag til Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024.

Legger fram plan for nedlagte avfallsdeponier

Målet for planen er å skaffe nok kunnskap slik at en kan gjøre nødvendige miljøsikringstiltak.

Nytt torg på Landas får navnet Nancy Landås’ plass

Byrådet har vedtatt at et nytt offentlig torg på eiendommene i Erleveien 20-26 får navnet Nancy Landås’ plass.

Hjertesone-prosjektet har gitt mange elever tryggere skolevei

Bergen kommune var i 2016 den første kommunen i landet som vedtok å etablere Hjertesone ved sine 66 barneskoler. Nå går prosjektet over i en driftsfase.

Område utenfor Oasen har fått navnet Aslaug Sælensmindes plass

Byrådet har gitt området utenfor hovedinngangen til kjøpesenteret Oasen i Fyllingsdalen navnet "Aslaug Sælensmindes plass".