Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Foreslår straksløsning for syklister

Skal bedre forholdene for syklende på strekningen Christies gate-Bradbenken.

Ber bystyret vedta nye regler om boss

Mulighet for sortering av matavfall er blant endringene i den nye forskriften.

Anbefaler forslag til strategi for sentrale deler av sjøfronten

Sjøfronten skal videreutvikles av mange aktører over lang tid. Strategien skal blant annet bidra til at planlegging, utbygging og oppfølging får et helhetsgrep og sikrer offentlighetens interesser.

Ny Grønn strategi: Vil ha null utslipp i Bergen

Byrådet vil øke ambisjonsnivået i møte med klimakrisen.

Starter opp rullering av klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet

Klima- og miljøplanen er kommunens eget bidrag i oppfølgingen av Grønn strategi. Nå har byrådet vedtatt å starte opp arbeid med rullering av planene.

Legger forslag til arealstrategi for Dokken på høring

Arealstrategien konkretiserer de overordnete visjonene for Dokken og utarbeidet for å kunne prioritere og koordinere prosjekter og aktiviteter som skal pågå over flere tiår .

Vil fortsette vrakpantordningen

Byråd for klima, miljø og byutvikling anbefaler at vrakpantordningen på 5000 kroner i 2021 og frem til pengene satt av til vrakpant er brukt opp.

Vil legge Dokken 2050 - Overordnet strategi til grunn for videre utvikling av Dokken

Med Dokken 2050 - Overordnet strategi, legger byrådet opp til at Dokken skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand.

Skipar aksjeselskap for Dokken-utviklinga

Eit eige utviklingsselskap skal handtere utviklinga av dei kommunale eigedomane på Dokken. Byrådet rår til at dette blir etablert som eit kommunalt eigd aksjeselskap.

Vil opprettholde valg av trasé for Bybanen i Eidsvåg

Byrådet vurderer at den beste løsningen for Eidsvåg er å flytte motorveien lenger øst. Bystyret anbefales å ta vurderingen til orientering.