RSS

Helse, omsorg og inkludering

Felles innsats mot ungdomskriminalitet

Byrådet legg fram sak om korleis kommunen skal møte auka i ungdomskriminaliteten. Felles innsats og samarbeid står sentralt i innsatspakka dei føreslår.

Luften i Bergen fortsetter å bli bedre

Byrådet legger frem årsrapporten for luftkvaliteten i Bergen, og rapporten viser at trenden med forbedret luftkvalitet i Bergen de siste årene fortsetter.

Legger frem Statusmelding for barnevernet

Byrådet har besluttet å legge frem Statusmelding for barnevernet i Bergen 2023 til behandling i bystyrets møte i juni.

Byggjer tre hus om til avlastningsbustadar

Tre kommunale bustadhus i Leirvikåsen i Godvik skal byggjast om til avlastningsbustadar med personalbase. Prosjektet har ei ramme på 30 millionar kroner.

Bufellesskap vart 31 millionar kroner billegare

Ombygginga av Landåsveien 33 frå skulebygg til bustadar vart 31,3 millionar kroner enn budsjettert. Det viser sluttmeldinga for prosjektet.

Høring av rehabiliteringsstrategi for Bergen kommune

Nå legger byrådet "Strategi for rehabilitering i Bergen kommune 2024-2027" ut til høring. "Rehabilitering først" er bærekraft for fremtiden.

Legger frem folkehelseoversikt

Byrådet legger nå frem ny og heldigital folkehelseoversikt for Bergen kommune.

Skal kjøpe 40 familiebustader

Byrådet går inn for å kjøpe inntil 40 kommunale bustader for større familiar. Kostnadsramma er på totalt 200 millionar kroner. Fleire familiar ventar på heimar med større plass.

Gamal skule blir del av bufellesskap

På skuletomta til tidlegare Riple skule på Nedre Totland kjem det bufellesskap med seks husvære. Prosjektet er no klart til å gjennomførast.

Legger frem strategi for fastlegeordningen

Byrådet legger frem Strategi for fastlegeordningen 2024-2028. Strategien beskriver overordnede satsinger og hvilke endringer som skal prioriteres for å sikre en bærekraftig fastlegeordning.