Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Frigjør Bergenshallen tidligere

Det er gjort nye vurderinger, og det er mulig å gjennomføre 7 uker mindre med vaksinering i Bergenshallen. Dette medfører at is-idrettene kan ta i bruk hallen tidligere.

Redegjør for oppfølging av barnevernssaker

Byrådet legger frem fremdriftsplan for oppfølging av barnevernssaker som ble gjennomgått av Fjeld-utvalget.

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2020

Byrådet vil videreføre og utvikle tiltak som hindrer utenforskap og fremmer like muligheter. Byrådet vil dermed prioritere tiltak i Bergen kommune som sikrer utsatte grupper arbeidstrening og arbeid.

Gjer skulebygg om til bustadar

Eit tidlegare skulebygg på Landås skal gjerast om til ni bustadar. Gjennomføringa av prosjektet med ei ramme på 111 millionar kroner skal godkjennast av bystyret.

Oppstart av temaplan for fagopplæring i Bergen kommune

Byråd for arbeid, sosial og bolig starter arbeidet med en temaplan for fagopplæring i Bergen kommune.

Justerer kursen for fremtidens eldreomsorg

Byrådet rullerer temaplanen Omsorg med kunnskap - plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016- 2030.

Har laget utvidet prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell

Se listen over de neste helsetjenestene som skal prioriteres for koronavaksine.

Statusrapport for Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018 - 2022

Byrådet ser på tiltak knyttet til selvmordsforebygging som et særs viktig. Hvert år dør det ca. 600 - 700 personer fordi de velger å ta sitt eget liv.

Her blir det vaksinasjonssteder i bydelene

Byrådet har vedtatt å bruke enkelte idrettshaller til vaksinasjonslokaler, og setter inn kompenserende tiltak for barn og unge.