Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Gjer skulebygg om til bustadar

Eit tidlegare skulebygg på Landås skal gjerast om til ni bustadar. Gjennomføringa av prosjektet med ei ramme på 111 millionar kroner skal godkjennast av bystyret.

Oppstart av temaplan for fagopplæring i Bergen kommune

Byråd for arbeid, sosial og bolig starter arbeidet med en temaplan for fagopplæring i Bergen kommune.

Justerer kursen for fremtidens eldreomsorg

Byrådet rullerer temaplanen Omsorg med kunnskap - plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016- 2030.

Har laget utvidet prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell

Se listen over de neste helsetjenestene som skal prioriteres for koronavaksine.

Statusrapport for Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018 - 2022

Byrådet ser på tiltak knyttet til selvmordsforebygging som et særs viktig. Hvert år dør det ca. 600 - 700 personer fordi de velger å ta sitt eget liv.

Her blir det vaksinasjonssteder i bydelene

Byrådet har vedtatt å bruke enkelte idrettshaller til vaksinasjonslokaler, og setter inn kompenserende tiltak for barn og unge.

Rustar Storetveit opp til å bli erstatningssjukeheim

Byrådet rår til at eit prosjekt til 28 millionar kroner som skal gjere Storetveit sykehjem klar til å bli erstatningssjukeheim blir gjennomført.

Disse prioriteres først når helsepersonell skal få koronavaksine

Byrådet har nå gitt sin tilslutning til prioriteringsrekkefølgen.

Vil flytte kommunelegefunksjonen til byrådsavdelingen

Byrådet foreslår å overføre kommunelegefunksjonen fra helsevernenheten i Etat for helsetjenester, til Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Vil opprette midlertidig etat for håndtering av covid-19

Byrådet har vedtatt å opprette en egen etat for håndtering av covid-19. Etaten skal håndtere nye oppgaver og oppskalering av eksisterende tjenester som følge av pandemien.