Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Har vedtatt tiltak for å forberede ny smittebølge med covid-19

Bergen kommune må være forberedt på at smittesituasjonen kan endre seg raskt og må derfor planlegge og iverksette tiltak for å være betre rusta til å handtere eit nytt utbrot.

Her er forslag til nye skjenkeregler

Forslaget til nye retningslinjer for salg og skjenking av alkohol har vært på høring, og byrådet legger nå retningslinjene frem for politisk behandling.

Vil etablere kommunalt kjøkken for eldreomsorgen

Byrådet vil etablere et kommunalt produksjonskjøkken som skal lage middager til sykehjem, omsorg pluss-anlegg og levere mat til hjemmeboende.

Legger frem kunnskapsgrunnlag for NAV sosialtjeneste 2019

Byrådet vil videreføre og utvikle tiltak som hindrer utenforskap og fremmer like muligheter. Byrådet vil dermed prioritere tiltak i Bergen kommune som sikrer utsatte grupper arbeidstrening og arbeid.

Vurderer videre deltakelse i digital helsesatsing

Bergen kommune jobber for utvikling av nye digitale løsninger som bedrer samhandlingen i helse- og omsorgstjenestene.

Etablerer koronahotell

Byrådet har vedtatt å etablere et koronahotell for pasienter med milde symptomer som har behov for et alternativ til isolasjon hjemme.

Anbefaler plan for nytt sykehjem i Åsane

Bergen kommune får et stort behov for flere sykehjemsplasser i årene som kommer. Nå er byrådets forslag til plassering av Åsane sykehjem klar.

Legger frem folkehelseoversikt for 2019

Byrådet legger frem Folkehelseoversikt - Levekår og helse i Bergen kommune for 2019.

Har fattet gjennomføringsvedtak for tre enkeltboliger til Boligprogrammet

Byrådet gir grønt lys for anskaffelse av tre enkeltboliger til Boligprogrammet.

Starter arbeidet med rullering av plan for eldreinstitusjoner

Byrådet vil blant annet at planen skal vise hvordan kommunen skal utvikle samarbeidet med pårørende.