Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helse, omsorg og inkludering

Vil ha innspill til ny plan om innovative helse- og omsorgsløsninger

Byrådet legger frem Bedre kunnskap - bedre helse: Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune 2022-2027.

Ber om innspill til ny plan for frivillighet i Bergen

Byrådet sender "Frivillighet i Bergen – plan i frivillighet i Bergen kommune 2022-2025" ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 18. februar.

Legger frem handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Byrådet mener at det er behov for et systematisert arbeid for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer.

Plan for ungdomstiden "God ungdomstid i Bergen" sendes ut på åpen høring

Byrådet legger frem høringsutkast til "God ungdomstid i Bergen", en plan der ungdom har deltatt. Et hovedmål er å sikre ungdommen medvirkning, inkludering og ungdomsvennlige nærmiljøer.

Legger frem handlingsplan for forebygging av radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet

Byrådet legger frem en ny handlingsplan med 25 konkrete tiltak for årene 2021-2025.

Vil utsette avvikling av covid-19-etaten

Byråden foreslår å utsette avvikling av den midlertidige Etat for håndtering av covid-19 for å øke sannsynligheten for en effektiv og vellykket pandemihåndtering gjennom vinteren.

Evaluering omlegging av sosialhjelpssatser til nivå som følger SIFOs referansebudsjett

I budsjett for 2020 vedtok bystyret blant annet å øke sosialhjelpssatsene. Byrådet legger nå frem en sak med utredning av innretning til den enkelte mottaker og konsekvenser for andre støtteordninger.

Ruth Grung blir ny byråd for arbeid, sosial og bolig

Fredag kunngjorde byrådsleder Roger Valhammer at Ruth Grung overtar etter Lubna Jaffery som byråd for arbeid, sosial og bolig.

Avslutning av områdesatsing i indre Laksevåg og Ytre Arna

Områdesatsingen i indre Laksevåg og Ytre Arna avsluttes innen utgangen av 2022. Byrådet legger frem en oppsummering av innsatsen og oversikt over gjenstående oppgaver og utfordringer.

Legger frem utkast til ny handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Byrådet sender handlingsplanen på høring med frist for innspill 24. oktober.