Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Anbefaler plan for nytt sykehjem i Åsane

Bergen kommune får et stort behov for flere sykehjemsplasser i årene som kommer. Nå er byrådets forslag til plassering av Åsane sykehjem klar.

Legger frem folkehelseoversikt for 2019

Byrådet legger frem Folkehelseoversikt - Levekår og helse i Bergen kommune for 2019.

Har fattet gjennomføringsvedtak for tre enkeltboliger til Boligprogrammet

Byrådet gir grønt lys for anskaffelse av tre enkeltboliger til Boligprogrammet.

Starter arbeidet med rullering av plan for eldreinstitusjoner

Byrådet vil blant annet at planen skal vise hvordan kommunen skal utvikle samarbeidet med pårørende.

Fikk avvik på tvang og journalsystem i 2019

Byrådet har lagt frem melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse- og omsorgstjenestene for fjoråret.

Sender nye skjenkeregler på høring

Byrådet legger frem sitt forslag til retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2020 – 2024.

Vil bosette 195 flyktninger i 2020

Byrådet anbefaler at Bergen kommune bosetter 195 flyktninger i 2020, i tråd med anmodningen fra staten.

Har prioritert midler for å inkludere barn og unge

Byrådet har prioritert søknader om midler fra en nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Er i rute med bustadløftet

Gjennom bustadløftet skal det byggjast 130 nye bustader for personar med utviklingshemming innan 2025. Byrådet melder at målet er innan rekkevidde.

Gode resultater for rusavhengige

Byrådet har lagt frem statusrapport til "Plan for rusfeltet 2018-2022". Byrådet mener tiltak på rusfeltet har resultert i flere tjenester, flere tiltak og økt kvalitet i de kommunale rustjenestene.