Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Øker test- og hotellkapasiteten

Byrådet har fredag etter føre-var prinsippet vedtatt at kommunen skal inngå avtale om kjøp av testkapasitet fra private. Det er også vedtatt kjøp av flere hotellplasser for isolering av smittede.

Har vedtatt forbud mot private sammenkomster for mer enn 20 personer

Byrådet har vedtatt at det ikke er lov med private sammenkomster med mer enn 20 personer i Bergen.

Endrer forskrift for at flere ansatte skal koronatestes før pasientarbeid

Byrådet har vedtatt endringer i lokal korona-forskrift. Blant annet skal kravet til testing for ansatte i helse og omsorg utvides til å gjelde for alle som har vært utenlands.

Legger frem oppfølging etter barnevernsrapport

Byrådet legger frem oppfølgingstiltak etter funnene som er presentert i Fjeld-utvalgets rapport, som tar utgangspunkt i ti særlig konfliktfylte enkeltsaker i barneverntjenesten i Bergen.

Statusrapport for tjenester til personer med utviklingshemming

Byrådet legger frem status for organisering, styring og drift av tjenester til personer med utviklingshemming.

Tre nye bufellesskap i bustadløftet

Byrådet føreslår å løyve 192,3 millionar kroner til å få på plass tre nye bufellesskap som ein del av bustadløftet for personar med utviklingshemming. Delprosjektet vil gi 24 nye bustadar.

Legger frem status for helse- og barneverntjenester

Byrådet legger frem status for helsetjenester og barnevern i Etat for barn og familie.

Oppretter koronateststasjon på Bergen lufthavn

For å gjøre testing bedre tilgjengelig for personer som har vært på utenlandsreise, oppretter byrådet en teststasjon knyttet til ankomst fra utlandet på Bergen lufthavn.

Helsepersonell må ta to koronatester etter reise utenfor Norden

Byrådet krever at alt helsepersonell i Bergen kommune som har vært på ferie utenfor Norden, må ta to koronatester før de tar til med pasientnært arbeid.

Har vedtatt tiltak for å forberede ny smittebølge med covid-19

Bergen kommune må være forberedt på at smittesituasjonen kan endre seg raskt og må derfor planlegge og iverksette tiltak for å være betre rusta til å handtere eit nytt utbrot.