RSS

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 15. februar

Byrådet anbefaler å oppheve 20 eldre reguleringsplaner og har oppnevnt medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg for 2024-2027.

Les sakene fra byrådet 8. februar

Byrådet starter arbeid med kvalitetsutviklingsplan for de kommunale barnehagene, er positiv til å leie ut Fløysletten i sommer og anbefaler ny brannordning for Bergen.

Les sakene fra byrådet 1. februar

Byrådet har behandlet sak om reviderte skolekretser, ny forvaltningsplan for grågås og har utestenget tilbyder fra kommunale konkurranser.

Les sakene fra byrådet 25. januar

Byrådet har blant annet behandlet sak om nytt bofellesskap i Midttunvegen, utskifting av ventilasjonssystem på Slettebakken skole og navneendring på Nattland oppveksttun.

Her er sakene fra byrådet 18. januar

Byrådet har blant annet behandlet sak om settebyrådsordningen, søknader om tilskudd til inkludering av barn og unge og plan for videre utvikling av Marineholmen.

Les sakene fra byrådet 11. januar

Byrådet har vedtatt premisser og mandat for gjennomføring av kartlegging for Oppgavegjennomgang 2024, og har vurdert bud fra Statsbygg om tomt på Dokken.

Les sakene fra byrådet 21. desember

Av aktuelle saker er ferietilbud for utviklingshemmede, oppgradering av Haukeland skole, nytt bofelleskap og grendehus i tidligere Haugland skole og høring av ny fastlegestrategi.

Les sakene fra byrådet 14. desember

Av aktuelle saker er revidert forslag til overordnet beredskapsplan for Bergen kommune, reguleringsplan for Fagerdalen lager og permanent fredning av Sandviksbodene 12-24.

Les sakene fra byrådet 7. desember

Av aktuelle saker er ny oppstart planarbeid for Dokken sør, lokal forskrift om politivedtekter for Bergen kommune og endring i selskapsavtalen for Nasjonalt kommunesamarbeid for 110- sentralene IKS.

Les sakene fra byrådet 30. november

Byrådet sender revidert forskrift om skolekretsgrenser på høring, gir 225.000 kroner til prosjektet "Fosse - ord for ord" og bevilger 36.000 kroner til julekonserter for ukrainske flyktninger.