RSS

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 28. september

Byrådet har fordelt stipend til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere 2023, og gitt uttale til havneberedskapsforskriften og krav om nullutslipp av klimagasser fra ferger og hurtigbåter.

Les sakene fra byrådet 21. september

Aktuelle saker var blant annet orientering om tilstanden i bergensskolene, status for informasjonsberedskap i Bergen kommune og tre planer for tjenester til barn og unge.

Her er sakene fra byrådet 14. september

Av aktuelle saker er plan for å samle terminalvirksomhet på Kokstad, ny tilskuddsordning til vedlikehold av religiøse bygg og høringsutkast om nedlegging av Trengereid oppveksttun - skule.

Her er sakene fra byrådet 7. september

Aktuelle saker er blant annet handlingsplan for urbant landbruk i Bergen 2023-2027, innbyggerinitiativ om å beholde akebakke på Landås og eiendomsstrategi for Bergen kommune.

Her er sakene fra byrådet 31. august

Av aktuelle saker er nye deltakerkommuner i Bergen og Omland Friluftsråd, og høringsuttalelse om forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

Her er sakene fra byrådet 24. august

Byrådet har behandlet årsrapport for kontroll av salgs- og skjenkesteder og utsalgssteder for tobakk, samt tre skjenkesaker.

Her er sakene fra byrådet 17. august

Av aktuelle saker er gatebruksplan for Nygårdshøyden sør, opprustning av Løvstakksiden og kjøp av tomt for utvidelse av barnehage på Kristianborg.

Her er sakene fra byrådet 10. august

Av aktuelle saker er plan for Regnbuebyen Bergen, Gatebruksplan for Møhlenpris og orientering om økonomiske perspektiver.

Les sakene fra byrådet 29. juni

Av aktuelle saker er handlingsplan mot åpne russcener, status for kommunens arbeid med FNs bærekraftsmål, temaplan for skogbruk og reguleringsplan for Dokken.

Her er sakene fra byrådet 22. juni

Av aktuelle saker er endret prismodell for lading av elbiler, ny forskrift om skolekretsgrenser og rett til skoleplass i Bergen og utbyggingsavtale knyttet til utbygging på Paradis.