Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 7. april

Aktuelle saker er sak om blå bybane i Bergen, klimatiltak i 2020 og nye retningslinjer og kriterier for alle tilskuddsordninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Les sakene fra byrådet 2. og 3. april

Av aktuelle saker er ny lokal forskrift om smitteverntiltak og oppgradering av 55 kollektivholderplasser langs kommunale veier.

Les sakene fra byrådet 26. mars

Aktuelle saker er utvidet egenmelding ved koronavirus, oppretter ny klimaetat og revidert forskrift av skolegrenser i Ytrebygda.

Les sakene fra byrådet 19. mars

Aktuelle saker er totalrehabilitering av Kalfarveien barnehage og navn på adresseparseller i Åsane, Laksevåg, Fana og Ytrebygda.

Les sakene fra byrådet 12. mars

Aktuelle saker er regulering for Bybanen i sentrum, ny sykkelvei fra Minde Allé til Fabrikkgaten og folkehelseoversikt for Bergen kommune 2019.

Les sakene fra byrådet 5. mars

Byrådet har vedtatt justeringer i budsjett for 2020, og har gitt uttale om utlegg av sjøkabel i Byfjorden og Hjeltefjorden.

Les sakene fra byrådet 27. februar

Byrådet har blant annet fattet gjennomføringsvedtak for anskaffelse av tre enkeltboliger til Boligprogrammet og nytt ventilasjonsanlegg på Slåtthaug idrettshall.

Les sakene fra byrådet 20. februar

Aktuelle saker er oppstart av arbeid med henholdsvis kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen og ny temaplan for personvern og informasjonssikkerhet. Byrådet sender også nye sjenkeregler på høring.

Les sakene fra byrådet 13. februar

Aktuelle saker er oppstart av strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane, samt rehabilitering av Nordås barnehage.

Les sakene fra byrådet 6. februar

Aktuelle saker er prøvestenging av Bryggen for biltrafikk, opparbeiding av siste etappe av Løvstien og forslag om reduksjon av bompengetakstene i ytre ring.