Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 27. februar

Byrådet har blant annet fattet gjennomføringsvedtak for anskaffelse av tre enkeltboliger til Boligprogrammet og nytt ventilasjonsanlegg på Slåtthaug idrettshall.

Les sakene fra byrådet 20. februar

Aktuelle saker er oppstart av arbeid med henholdsvis kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen og ny temaplan for personvern og informasjonssikkerhet. Byrådet sender også nye sjenkeregler på høring.

Les sakene fra byrådet 13. februar

Aktuelle saker er oppstart av strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane, samt rehabilitering av Nordås barnehage.

Les sakene fra byrådet 23. januar

Aktuelle saker er overtagelse av kommunale renholdstjenester, oppstart plan for deltagelse og mangfold og uttale til debatthefte fra KS.

(23.01.2020)

Les sakene fra byrådet 6. februar

Aktuelle saker er prøvestenging av Bryggen for biltrafikk, opparbeiding av siste etappe av Løvstien og forslag om reduksjon av bompengetakstene i ytre ring.

Gå til oversikt (06.02.2020)

Her er sakene fra byrådet 30. januar

Byrådet gir klarsignal for etablering av kastfelt og våtmarkspark i Arna bydelspark, og foreslår å gjenreise Ekserserhuset på en kommunal tomt i Baneveien på Nøstet.

Gå til oversikt (22.01.2020)

Les sakene fra byrådet 16. januar

Aktuelle saker er videreføring av Ruspolitisk råd, høringsuttalelse om faglige anbefalinger for synsundersøkelse av barn og oppheving av tre reguleringsplaner som ikke lenger er aktuelle.

(16.01.2020)

Les sakene fra byrådet 9. januar

Aktuelle saker er forslag til strategisk planprogram for Loddefjord og endring av reguleringsplan for Jonsokhaugen boligområde i Fana.

(09.01.2020)

Her er sakene fra byrådet 19. desember

Aktuelle saker er nytt sykehjem i Åsane og nytt svømmeanlegg på Ortun i Fyllingsdalen, strategi for å oppnå bydelsvis barnehagedekning samt kommunalt erverv av Sølvvarefabrikken.

(11.12.2019)

Her er sakene fra byrådet 12. desember

Aktuelle saker er forlengelse av Hjertesone-prosjektet rundt skoler, budsjettjusteringer etter 2. tertial samt kommunens innføring av forbud mot oljefyring.

(12.12.2019)