Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 16. juni

Av aktuelle saker er avvikling av utvidet egenmelding ved koronafravær og søknad om fornyet konsesjon til Bergen helikopterplass på Grønneviksøren.

Her er sakene fra byrådet 30. juni

Aktuelle saker er årsmelding for Havbyen Bergen, rekruttering av ansatte til helsesektoren og kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen.

Her er sakene fra byrådet 23. juni

Aktuelle saker er tilskudd til inkludering av barn og unge, og lokal lønnspolitikk.

Les sakene fra byrådet 16. juni

Av aktuelle saker er avvikling av utvidet egenmelding ved koronafravær og søknad om fornyet konsesjon til Bergen helikopterplass på Grønneviksøren.

Les sakene fra byrådet 16. juni

Av aktuelle saker er avvikling av utvidet egenmelding ved koronafravær og søknad om fornyet konsesjon til Bergen helikopterplass på Grønneviksøren.

Les sakene fra byrådet 16. juni

Av aktuelle saker er avvikling av utvidet egenmelding ved koronafravær og søknad om fornyet konsesjon til Bergen helikopterplass på Grønneviksøren.

Les sakene fra byrådet 9. juni

Av aktuelle saker er ungdomsplan og uttale til forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet.

Les sakene fra byrådet 2. juni

Aktuelle saker er kommunal forkjøpsrett og oppnevnelse av styremedlem i Vann Vest AS.

Se sakene fra byrådet 27. mai

To innstillinger til bystyret: status for ukrainske flyktninger og konsekvensutredning for E16/E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset.

Les sakene fra byrådet 25. mai

Av aktuelle saker er Slettebakken idrettsby, prinsippsak om lokalisering på Dokken, status for helse- og barneverntjenester samt handlingsplan mot støy.