Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 8. desember

Av aktuelle saker er forslag til revidert forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS og gjennomføringsvedtak for rehabilitering av Skredderdalen dam.

Les saken fra byrådet 6. desember

Aktuell sak er tilleggsinnstilling 2 til Handlings- og økonomiplan 2023-2026/Budsjett 2023.

Les sakene fra byrådet 1. desember

Aktuelle saker er ny plan for selvmordsforebygging, endringer i reguleringsplan for Sentralbadet scenekunsthus og forslag om å avvikle anbudsordningen med hjemmehjelp.

Les sakene fra byrådet 24. november

Av aktuelle saker er inndekning av overskridelser i bygging av bybane til Fyllingsdalen, samt lyssetting av Det gamle Rådhus.

Les sakene fra byrådet 17. november

Byrådet har behandlet saker om eiendomskjøp, rehabilitering av Laksevåg barnehage og høringsinnspill til blant annet rapport om fremtidig forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer.

Les sakene fra byrådet 10. november

Av aktuelle saker er uttale til regional plan for kultur, idrett og frivilligheit.

Les sakene fra byrådet 25. oktober

Av aktuelle saker er lokalisering av NAV Bergen sør, dyrevelferd i anskaffelser, ny veteranplan for Bergen samt endrede vilkår for bruk av tilskuddsmidler i byvekstavtale for Bergensregionen.

Les sakene fra byrådet 20. oktober

Av aktuelle saker er to saker som sendes på høring: Planforslagene for Bybanen til Åsane, samt handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Les sakene fra byrådet 13. oktober

Av aktuelle saker er utbyggingsavtale for Wergeland og innvilgning av egenkapitaltilskudd til Knutepunkt Sandsli As.

Les sakene fra byrådet 6. oktober

Av aktuelle saker er oppstart av offentlig ny reguleringsplan for Rådalen, Stend og Rå og høringsuttale av ny forskrift om fiske utenfor vassdrag med anadrom fisk i Vestland.