Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 2. juli

Aktuelt fra byrådets siste møte før sommeren er blant annet økonomiske perspektiver for perioden 2021-2030, tiltak for å forberede ny smittebølge og ekstraordinære tilskudd til lag og foreninger.

Les sakene fra byrådet 25. juni

Av aktuelle saker er blant annet nye retningslinjer for startlån og tilskudd til etablering og oppfølging etter kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Les sakene fra byrådet 18. juni

Byrådet legger strategi for inkluderende fellesskap i barnehage og skole på høring. Av andre saker er bevilgning til bynært landbruk og Bergen som fremtidig nasjonal veteranskipshavn.

Les sakene fra byrådet 11. juni

Av aktuelle saker er intensjonsavtale mellom kommunen og Stiftelsen Betanien om nytt sykehjemsbygg og oppnevning av medlemmer til Ruspolitisk råd.

Les sakene fra byrådet 4. juni

Aktuelle saker er festeavtale med IL Gneist til friidrettshall, orientering om planer knyttet til fortetting og ny midlertidig tilskuddsordning for innovasjonsprosjekter.

Les sakene fra byrådet 28. mai

Aktuelle saker er blant annet nye skjenkeregler, ny kjøkkenstruktur for sykehjem, reguleringsplan for Liland og Birkeland og ekstra tilskuddsordning for tros- og livssynssamfunn.

Les sakene fra byrådet 20. mai

Aktuelle saker er plan for Store Lungegårdsvann, reguleringsplan for næring i Arnadalsflaten og oppstart av temaplan for nedlagte avfallsdeponier.

Les sakene fra byrådet 14. mai

Aktuelle saker er plan for gjenåpning av innendørsanlegg for kultur og idrett, reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Eidsvåg, salg av kommunale eiendommer samt ny strømforsyning på Festplassen.

Les sakene fra byrådet 7. og 8. mai

Aktuelle saker er blant annet gjenåpning av skoler, utvidelse av ekstra tilskuddsordning for kunst og kultur, organisering av Kemneren og oppstart av ny barnehagebruksplan.

Les sakene fra byrådet 30. april

Aktuelle saker er presisering av smittevernkrav til serveringssteder, uttale om prioriteringer i Nasjonal transportplan, sak om fremtidens buss og bybane samt krav til nytt UiB-bygg.