RSS

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 18. april

Aktuelle saker er folkehelseoversikt for Bergen, søknad om å benytte Fløysletten til teater, sak om parkering i forbindelse med opprustning av Løvstakksiden og reguleringsplan for Griegakademiet.

Her er sakene fra byrådet 11. april

Aktuelle saker er høring av Strategi for rehabilitering, sak om ansettelse av kommunaldirektør for byutvikling og kommunal forkjøpsrett for en rekke leiegårder.

Les sakene fra byrådet 4. april

Aktuelle saker er blant annet strategi for fastlegeordningen, nytt bofelleskap på Nedre Totland, kjøp av 40 kommunale boliger for større familier samt kommunens årsmelding for 2023.

Les sakene fra byrådet 21. mars

Byrådet legger områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden på høring og foreslår plan for transformasjon av Storaneset i Arna.

Her er sakene fra byrådet 14. mars

Aktuelle saker er blant annet utredning om hundeparker i Bergen kommune og høring om nye skjenkeregler.

Les sakene fra byrådet 7. mars

Aktuelle saker er blant annet sluttmelding for Munkebotn vannledning og gjennomføring av tre konseptvalgutredninger.

Her er sakene fra byrådet 29. februar

Aktuelle saker er trygging av trafikken rundt Garnes ungdomsskole, kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest og pilotprosjekt om kveldsåpent barnehagetilbud.

Her er sakene fra byrådet 22. februar

Aktuelle saker er planforslag for ny idrettshall i Sædalen, nærværsprosjekt i Bergen kommune samt innbyggerforslag mot matingsforbud av fugler i Bergen.

Her er sakene fra byrådet 15. februar

Byrådet anbefaler å oppheve 20 eldre reguleringsplaner og har oppnevnt medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg for 2024-2027.

Les sakene fra byrådet 8. februar

Byrådet starter arbeid med kvalitetsutviklingsplan for de kommunale barnehagene, er positiv til å leie ut Fløysletten i sommer og anbefaler ny brannordning for Bergen.