Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 23. mars

Aktuelle saker er tilleggsbevilgning til Frank Hammersland stipend for låtskrivere, reguleringsplan ved Fana stadion og temaplan for bærekraftig boligforsynlig.

Her er sakene fra byrådet 16. mars

Byrådet sender plan for likestilling i mangfoldsbyen i Bergen, og handlingsplan for trafikksikkerhet på kommunale veier på høring, og foreslår å opprette ENØK-tiltak i borettslag og sameier.

Les sakene fra byrådet 9. mars

Byrådet starter opp arbeidet med revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og legger handlingsplan for næringsutvikling ut på høring.

Les sakene fra byrådet 2. mars

Byrådet har bevilget 15 millioner kroner til utbedring av ventilasjonsanlegg på Garnes skole og legger frem naturstrategi for Bergen.

Les sakene fra byrådet 23. februar

Aktuelle saker er ansettelse av ny kommunaldirektør i Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester og oppstart av arbeid med arkivplan for perioden 2024-2033.

Her er sakene fra byrådet 16. februar

Aktuelle saker er etablering av omsorgsboliger på skoletomt i Arna og temaplan for Bergen som studentby.

Les sakene fra byrådet 9. februar

Aktuelle saker er handlingsplan mot vold i nære relasjoner, høringsuttale til Idrettsplan 2023–2027 og opphevelse av forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder.

Les sakene fra byrådet 2. februar

Byrådet foreslår å bosette 1000 flyktninger i 2023, og har rangert søknader fra private aktører og frivillige organisasjoner til en nasjonal ordning om tilskudd til inkludering av barn og unge.

Les sakene fra byrådet 26. januar

Byrådet vil starte arbeidet med ny handlingsplan for barnevernet og handlingsplan for tjenester til barn og unge, og foreslår ny tilskuddsordning for klubbeide idrettsanlegg.

Les sakene fra byrådet 19. januar

Byrådet har fordelt ansvaret for arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål mellom kommunens byrådsavdelinger, og har gitt det nye sykehjemmet på Slettemarken navnet "Fageråshjemmet".