Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 28. mai

Aktuelle saker er blant annet nye skjenkeregler, ny kjøkkenstruktur for sykehjem, reguleringsplan for Liland og Birkeland og ekstra tilskuddsordning for tros- og livssynssamfunn.

Les sakene fra byrådet 20. mai

Aktuelle saker er plan for Store Lungegårdsvann, reguleringsplan for næring i Arnadalsflaten og oppstart av temaplan for nedlagte avfallsdeponier.

Les sakene fra byrådet 14. mai

Aktuelle saker er plan for gjenåpning av innendørsanlegg for kultur og idrett, reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Eidsvåg, salg av kommunale eiendommer samt ny strømforsyning på Festplassen.

Les sakene fra byrådet 7. og 8. mai

Aktuelle saker er blant annet gjenåpning av skoler, utvidelse av ekstra tilskuddsordning for kunst og kultur, organisering av Kemneren og oppstart av ny barnehagebruksplan.

Les sakene fra byrådet 30. april

Aktuelle saker er presisering av smittevernkrav til serveringssteder, uttale om prioriteringer i Nasjonal transportplan, sak om fremtidens buss og bybane samt krav til nytt UiB-bygg.

Her er sakene fra byrådet 23. april

Aktuelle saker er gjennomgang av informasjonssikkerhet og personvern i Bergen kommune, bruk av ADO arena som midlertidig avlastningsbasseng for skolene og ekspropriering i Lyngbøveien.

Les sakene fra byrådet 16. april

Aktuelle saker er gjenåpning av barnehager, rapport om luftkvaliteten i Bergen i 2019, ny trafikksikkerhetsplan og gjennomføringsvedtak for supplering av lyspunkter og dekkefornying.

Les sakene fra byrådet 7. april

Aktuelle saker er sak om blå bybane i Bergen, klimatiltak i 2020 og nye retningslinjer og kriterier for alle tilskuddsordninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Les sakene fra byrådet 2. og 3. april

Av aktuelle saker er ny lokal forskrift om smitteverntiltak og oppgradering av 55 kollektivholderplasser langs kommunale veier.

Les sakene fra byrådet 26. mars

Aktuelle saker er utvidet egenmelding ved koronavirus, oppretter ny klimaetat og revidert forskrift av skolegrenser i Ytrebygda.