Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 11. august

Aktuelle saker er høringsuttalelse om endring av navn på bybaneholdeplasser, samt behandling av en rekke klagesaker.

Sakene til byrådet 18. august er klare

Av aktuelle saker er kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027, naturstrategi for Bergen og innbyggerforslag om varig vern av Kanadaskogen.

Her er sakene fra byrådet 30. juni

Aktuelle saker er årsmelding for Havbyen Bergen, rekruttering av ansatte til helsesektoren og kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen.

Her er sakene fra byrådet 23. juni

Aktuelle saker er tilskudd til inkludering av barn og unge, og lokal lønnspolitikk.

Les sakene fra byrådet 16. juni

Av aktuelle saker er avvikling av utvidet egenmelding ved koronafravær og søknad om fornyet konsesjon til Bergen helikopterplass på Grønneviksøren.

Les sakene fra byrådet 16. juni

Av aktuelle saker er avvikling av utvidet egenmelding ved koronafravær og søknad om fornyet konsesjon til Bergen helikopterplass på Grønneviksøren.

Les sakene fra byrådet 16. juni

Av aktuelle saker er avvikling av utvidet egenmelding ved koronafravær og søknad om fornyet konsesjon til Bergen helikopterplass på Grønneviksøren.

Les sakene fra byrådet 16. juni

Av aktuelle saker er avvikling av utvidet egenmelding ved koronafravær og søknad om fornyet konsesjon til Bergen helikopterplass på Grønneviksøren.

Les sakene fra byrådet 9. juni

Av aktuelle saker er ungdomsplan og uttale til forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet.

Les sakene fra byrådet 2. juni

Aktuelle saker er kommunal forkjøpsrett og oppnevnelse av styremedlem i Vann Vest AS.