Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 26. mars

Aktuelle saker er utvidet egenmelding ved koronavirus, oppretter ny klimaetat og revidert forskrift av skolegrenser i Ytrebygda.

Les sakene fra byrådet 19. mars

Aktuelle saker er totalrehabilitering av Kalfarveien barnehage og navn på adresseparseller i Åsane, Laksevåg, Fana og Ytrebygda.

Les sakene fra byrådet 12. mars

Aktuelle saker er regulering for Bybanen i sentrum, ny sykkelvei fra Minde Allé til Fabrikkgaten og folkehelseoversikt for Bergen kommune 2019.

Les sakene fra byrådet 5. mars

Byrådet har vedtatt justeringer i budsjett for 2020, og har gitt uttale om utlegg av sjøkabel i Byfjorden og Hjeltefjorden.

Les sakene fra byrådet 27. februar

Byrådet har blant annet fattet gjennomføringsvedtak for anskaffelse av tre enkeltboliger til Boligprogrammet og nytt ventilasjonsanlegg på Slåtthaug idrettshall.

Les sakene fra byrådet 20. februar

Aktuelle saker er oppstart av arbeid med henholdsvis kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen og ny temaplan for personvern og informasjonssikkerhet. Byrådet sender også nye sjenkeregler på høring.

Les sakene fra byrådet 13. februar

Aktuelle saker er oppstart av strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane, samt rehabilitering av Nordås barnehage.

Les sakene fra byrådet 6. februar

Aktuelle saker er prøvestenging av Bryggen for biltrafikk, opparbeiding av siste etappe av Løvstien og forslag om reduksjon av bompengetakstene i ytre ring.

Her er sakene fra byrådet 30. januar

Byrådet gir klarsignal for etablering av kastfelt og våtmarkspark i Arna bydelspark, og foreslår å gjenreise Ekserserhuset på en kommunal tomt i Baneveien på Nøstet.

Les sakene fra byrådet 23. januar

Aktuelle saker er overtagelse av kommunale renholdstjenester, oppstart plan for deltagelse og mangfold og uttale til debatthefte fra KS.