Les sakene fra byrådet 4. juli

Av aktuelle saker er justerte regler om feiing, flytting av ansvar for Fisketorget og oppgradering av Bjørnsonsgate botiltak.

På møtet 4. juli har byrådet blant annet behandlet følgende saker: 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

I tillegg  har byrådet behandlet en rekke klagesaker.

 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.