Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Kommunens planar og planarbeid til 2023

Forslaget byrådet har til kommunal planstrategi viser kva planar som skal vidareførast og kva planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valet i 2023.

Kommunens økonomiske perspektiver 2021-2030

Byrådet legger frem en sak om hvordan kommunens økonomi vil utvikle seg de neste ti årene.

Melder om status i tiltaka for nynorsk 2019

I meldinga om stoda for kåra for nynorsk i Bergen, melder byrådet mellom anna om vokster i nynorskproduksjon hos saksutgreiarar.

Presiserer smittevernkrav til serveringssteder

Fordi det er meldt om ulik praksis og forståelse av de nasjonale smittevernkravene, har byrådet vedtatt en presisering av krav til serveringssteder som vil holde åpent under koronapandemien.

Slik blir det med Kemneren

Kemneren som egen etat blir historie i høst. Mesteparten av de ansatte blir overført til Skatteetaten, men en god del blir værende i kommunen fordelt på ulike etater.

Kommunens videre håndtering av koronapandemien

Bruken av krisefullmakten avsluttes 1. mai og den videre håndteringen av koronapandemien vil da overføres til den ordinære driftsorganisasjonen.

Har vedtatt ny lokal forskrift om smitteverntiltak

Bergen kommune har revidert forskriften om smitteverntiltak i tråd med nasjonale bestemmelser. I tillegg kommer egne restriksjoner på blant annet kollektiv, cruise og handelsvirksomhet.

Gjennomgår og sikrer alle systemer

Byrådet setter i gang en storstilt gjennomgang av alle systemer i kommunen.

Har vedtatt revidert forskrift om koronatiltak for Bergen kommune

Bergen kommune har satt i verk en rekke tiltak for å forebygge, motvirke og forsinke spredning av koronaviruset. På møtet 24. mars har byrådet vedtatt oppdatert forskrift i tråd med nasjonale råd.

Omorganisering av byrådets virksomhet i koronasituasjonen

Byrådet vil inntil videre organisere sin virksomhet slik at alle møter blir gjennomført som fjernmøter.