Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Økonomi og administrasjon

Dikkedokken treng meir eigenkapital

Byrådet rår til at eigedomsselskapet AS Dikkedokken får tilført tre millionar kroner i auka eigenkapital. Tilskotet skal gå til sikringsarbeid og ekstern utgreiing.

Ønsker solenergi på toppen av AdO

Byrådet ønsker solenergianlegg på taket av AdO Arena og Amalie Skram videregående skole. Prosjektet har en kostnad på 20,1 millioner kroner.

Vil selje kommunen sin del av Neumanns gate 1

Byrådet rår til å selje Bergen kommune sin del av eigedomen Neumanns gate 1 til marknadspris. Verditaksten er på vel 130 millionar kroner.

Har fordelt ansvar for å oppfylle FNs bærekraftsmål

Byrådet har avgjort hvordan arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål skal organiseres. Byrådsleders avdeling skal koordinere arbeidet, mens hver byrådsavdeling får ansvar for sine områder.

Legger frem ny eierskapsmelding for Bergen kommune

Bergen kommune eier aksjer til en verdi av 10 milliarder kroner. I den nye eierskapsmeldingen får du oversikt over hvilke selskaper Bergen kommune har eierskap i og hva byrådet vil med eierskapet.

Gir økt sosialhjelp til store barnefamilier

Byrådet har bestemt at det fra 1. januar skal gis barnetillegg for samtlige barn når en familie mottar sosialhjelp.

Gir 135.000 kroner i juletilskudd

Tradisjonen tro har byrådet på sitt siste møte før jul, bevilget juletilskudd til allmennyttige formål. I år gis 45.000 kroner til tre ulike organisasjoner.

Legg språkpolitisk plan fram for bystyret

"Ordet fangar – språkpolitisk plan" er Bergen kommune si språkpolitiske plan, som tek opp i seg krava frå den nye språklova.

Videreutvikler samfunnsplanlegging i Bergen

Byrådet vil videreutvikle samfunnsplanlegging i Bergen kommune ved å sørge for strengere prioritering og bedre sammenheng mellom de ulike handlingsplanene.

Fortsetter arbeidet med bydelsutvalg

Byrådet foreslår at Bergen kommune utsetter innføring av bydelsutvalg, på grunn av presset i kommuneøkonomien.