Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Økonomi og administrasjon

Bybudsjettet: Tar ned investeringsnivået

– Kostnadane veks og inntektsrammene vert strammare. Byrådet må difor roe ned pengebruken. Likevel er det eit godt og ansvarleg budsjett vi legg fram i dag, seier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

May Britt Hernes konstituert som kommunaldirektør

Byrådet har konstituert May Britt Hernes (48) som kommunaldirektør på den nye byrådsavdelingen for byutvikling.

Urolig for gjeldsvekst frem mot 2030

Byrådet legger frem sak om utsiktene for kommunens økonomi 2023-2030. Finansbyråden er urolig for gjeldsvekst som følge av høye investeringsambisjoner, økte materialkostnader og gjennomføringsevne.

Legger frem årsmelding for Havbyen Bergen

Byrådet legger frem årsmelding for prosjektet Havbyen Bergen, og gjør opp status for prosjektets arbeid med å få på plass økonomiske bidrag og egeninnsats.

Har oppnevnt nytt styremedlem til Grieghallen AS

Byrådet har på sitt møte 14. juni vedtatt å oppnevne Mayra Elena Henriquez som nytt styremedlem i Grieghallen AS.

Legger frem årets første tertialrapport

Byrådet har i dag lagt frem tertialrapporten for årets fire første måneder med forslag til justeringer av budsjettet for 2022. Korona, strøm og Ukraina preger rapporten.

Alternativ til rådhusblokka for bystyresida

Byrådet legg fram ei sak for bystyret om status for arbeidet med det historiske rådhuskvartalet. I saka kjem det fram alternativ for organa til Bystyret om dei ikkje vil ha tilhald i høgblokka.

Hvidsten Larsen er ny byråd for finans, næring og eiendom

Per-Arne Hvidsten Larsen (V) tiltrådte som ny byråd for finans, næring og eiendom mandag 9. mai.

Føreslår retningslinjer for skogtilskot

Bergen kommune løyver tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Byrådet kjem med framlegg til retningslinjer for desse tilskota.

Legg rekneskap og årsmelding fram for bystyret

Byrådet legg formelt rekneskapen og årsmeldinga for 2021 fram for godkjenning i bystyret.