Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Vil gjere Bergen til eit berekraftig reisemål

Visit Bergen har utarbeidd ein strategi og handlingsplan for å gjere Bergen til eit berekraftig reisemål. Byrådet rår til at kommunen sluttar seg til dette arbeidet.

Vil starte opp arbeidet med språkpolitisk plan

Språkpolitisk plan skal bli ein ny temaplan som skal sjå på språkpolitikken til kommunen i stort og følgje opp føresegnene i den nye språklova.

Årsmelding for året det var så rart

Bergen kommunes årsmelding for 2020 er klar i smittesikkert og digitalt format. Pandemien har fått sitt eget kapittel og preger meldingen gjennomgående. Det skjedde andre ting også.

Justerer ramma for rådhuset

Investeringsramma for den innvendige ombygginga av Bergen rådhus må justerast. Endringa tar høgde for uføresette manglar som er avdekka og varsla om tidlegare.

Legger frem plan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering

Byrådet legger frem temaplan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering for bystyret. Temaplanen og strategien har vært på ekstern høring.

Ny anskaffelsesstrategi for 2021-2024 i anmarsj

Byrådet skal starte arbeidet med revidert anskaffelsesstrategi og handlingsplan for Bergen kommune 2021-2024.

Slik fordeles krisetilskuddet til serveringsbransjen i Bergen

Byrådet har bestemt kriterier og tildeling av statens ekstratilskudd til det kommunale næringsliv. Til sammen fordeles 32,14 millioner kroner i Bergen.

Har ansatt Samuelsberg som kommunaldirektør

Byrådet har ansatt Trine Samuelsberg som kommunaldirektør for Byrådsleders avdeling.

Er godt rustet for en trygg digital fremtid

Den helhetlige gjennomgangen av personvern og informasjonssikkerhet i kommunen går mot en avslutning. Viktige funn, risiko og sårbarheter er avdekket og tiltak er satt i gang.

Legg fram tilleggsinnstilling til budsjettet

Byrådet har lagt fram tilleggsinnstilling 1 til handlings- og økonomiplan 2021-2024. Dei foreslåtte endringane gjeld i all hovudsak handteringa av koronapandemien.