RSS

Økonomi og administrasjon

Bybudsjettet: Mer gratis SFO og flere hender i eldreomsorgen

– Dette er et trygt og rettferdig budsjett for Bergen. Byrådet prioriterer å gi flere barn tilbud om gratis SFO og få flere hender i eldreomsorgen, sier byrådsleder Rune Bakervik.

Endringer i byrådet som følge av at Venstre fratrer

I forbindelse med at Venstre har gått ut av byrådet, melder Rune Bakervik om endringer i byrådet. Det nye byrådet konstituerte seg fredag morgen.

Høyring av eigedomsstrategi for Bergen kommune

Eigedomsverksemda i Bergen kommune skal vere heilskapleg, berekraftig og med evne til å gjennomføre. Byrådet legg eigedomsstrategien for kommunen ut på høyring.

83 prikkar og ingen inndragingar

Sju prikkar til salsstader og 76 prikkar til skjenkestader. Ingen miste alkoholløyvet sitt. Det er fasiten i rapporten som fortel om kontrollverksemda til Kontor for skjenkesaker for 2022.

Presenterer status for arbeidet med bærekraftsmålene

Byrådet legger frem sin årlige rapport med status for kommunens arbeid med FNs bærekraftsmål. Byrådet foreslår at Bergen tar en lederrolle som pådriver for dette arbeidet i Norge.

Legger frem revidert bybudsjett

Byrådet har i dag lagt frem revidert bybudsjett for 2023. Samlet foreslår byrådet budsjettjusteringer for 563,8 millioner kroner. De store pengene går til unge, eldre og de som har minst fra før.

Legger frem temaplan for studenter

Byrådet legger frem forslag til "Norges beste by å være student i - temaplan for studenter". Målet er at Bergen skal bli Norges beste by å være student i.

Skal godkjenne rekninga for rådhuset

Sluttmeldinga for investeringsprosjektet Bergen Rådhus skal no godkjennast av bystyret. Rekninga for innvendig og utvendig totalrehabilitering kom på 706.029.528 kroner og 22 øre.

Legger frem handlingsplan for næringsutvikling

Etter høring legger byrådet handlingsplan for næringsutvikling 2023-2026 frem for bystyret. Planen skal blant annet legge til rette for at fremtidens grønne arbeidsplasser blir skapt i Bergen.

Endrer skjenkebevilling etter diskrimineringsvedtak

Byrådet har vedtatt å endre skjenkebevillingen til utestedet Loulou, slik at bevillingen er i tråd med vedtak gjort av Diskrimineringsnemnda.