RSS

Økonomi og administrasjon

Nye skjenkeregler på høring - slik gir du innspill

Byrådet legger retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger og forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Bergen kommune for perioden 2024-2028 ut på høring.

Vil endre "masterplanen" for hele kommunen

Raskere saksbehandling, flere boliger og mindre detaljstyring er stikkord når byrådet vil starte arbeidet med å gjøre om på kommuneplanens samfunns og arealdel. Ambisjonen er å gjøre det i rekordfart.

Satser på nærvær for å minke fravær

Byrådet vil ha ned sykefraværet i Bergen kommune. Gjennom et nytt nærværsprosjekt er målet å gi ansatte en bedre arbeidshverdag, redusere kostnadene til vikarer og øke kvaliteten i tjenestene.

Slik skal viktig informasjon nå hele befolkningen

Byrådet er opptatt av at viktig informasjon skal kunne nå hele befolkningen, uavhengig av funksjonsnedsettelser og språklige barrierer. Klart språk og universell utforming står sentralt.

Gir en halv million i juletilskudd

Tradisjonen tro, bevilger byrådet også i år juletilskudd til allmennyttige formål i sitt siste møte før jul. - Denne julegaven hjelper oss å hjelpe mange andre, sier Ruth Eitrheim i Frelsesarmeen.

Gir støtte til humanitært arbeid i Gaza

Behovet for bistand i Gaza er stort. Nå gir byrådet to organisasjoner en halv million kroner for å styrke sin humanitære innsats.

Tilleggsinnstilling: Reduserer eiendomsskatten og styrker eldreomsorgen

Byrådet har i dag lagt frem tilleggsinnstillingen til budsjettet. Byrådet foreslår å sette ned eiendomsskatten, styrke eldreomsorgen og gi flere barn og unge gode oppvekstsvilkår.

Har avgitt rapport for Bergen UNESCO Creative City of Gastronomy 2019-2023

Byrådet har avgitt rapport for Bergen kommunes medlemskap 2019-2023 i UNESCO Creative Cities of Gastronomy.

Vil overføre landbruksfeltet til byrådsavdelingsnivå

Byrådet vil flytte ansvar, oppgaver og ansatte innen landbruksfeltet fra Bymiljøetaten til øverste nivå i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Legg fram årets siste tertialrapport

Byrådet legg fram økonomirapport etter dei åtte første månadene i 2023. I saka kjem det også forslag om å justere budsjettet for inneverande år.