Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

132 millioner kroner ekstra i koronautgifter for kommunen

Byrådet la i dag frem forslaget til 2. tertialrapport. Der fremkommer det at Bergen kommune har ytterligere 132 millioner kroner i koronautgifter sammenlignet med 1. tertial.

Slik gjekk det i 2019 for selskapa kommunen eig

Byrådet har utarbeidd eit oversyn over rekneskapen i 2019 til dei bedriftene der kommunen er eigar. Saka følgjer også opp dei måla og målekriteria som er sett for desse verksemdene.

Vil opprette tilskotsordning for etisk handel

Bergen er fairtradeby. Byrådet kjem med forslag om korleis ei tilskotsordning for etisk handel og ansvarleg næringsutvikling kan innrettast. Ordninga vil ha ei årleg ramme på 250.000 kroner.

Høring om plan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering

Byrådet sender temaplan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering på høring. Alle kan komme med innspill. Høringsfristen er 22. oktober 2020.

Har vedtatt lokal tiltakspakke for arbeidsmarkedsbedriftene

Byrådet har fordelt fem millioner kroner i en lokal tiltakspakke for Bergen kommunes arbeidsmarkedsbedrifter i forbindelse med koronakrisen.

Vil ikke ha solceller på rådhuset

Byrådet skal behandle sak om montering av solceller på rådhuset. Byråden anbefaler ikke solceller av hensyn til byggets utseende.

9,8 millioner kroner til økt testkapasitet

For å finansiere økt av koronatestkapasitet, har byrådet utvidet budsjettrammen til Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet med 9,8 millioner kroner. Les byrådssaken fra 18. august her.

Kommunens planar og planarbeid til 2023

Forslaget byrådet har til kommunal planstrategi viser kva planar som skal vidareførast og kva planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valet i 2023.

Kommunens økonomiske perspektiver 2021-2030

Byrådet legger frem en sak om hvordan kommunens økonomi vil utvikle seg de neste ti årene.

Melder om status i tiltaka for nynorsk 2019

I meldinga om stoda for kåra for nynorsk i Bergen, melder byrådet mellom anna om vokster i nynorskproduksjon hos saksutgreiarar.