Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Økonomi og administrasjon

Legger frem årets første tertialrapport

Byrådet har i dag lagt frem tertialrapporten for årets fire første måneder med forslag til justeringer av budsjettet for 2022. Korona, strøm og Ukraina preger rapporten.

Alternativ til rådhusblokka for bystyresida

Byrådet legg fram ei sak for bystyret om status for arbeidet med det historiske rådhuskvartalet. I saka kjem det fram alternativ for organa til Bystyret om dei ikkje vil ha tilhald i høgblokka.

Hvidsten Larsen er ny byråd for finans, næring og eiendom

Per-Arne Hvidsten Larsen (V) tiltrådte som ny byråd for finans, næring og eiendom mandag 9. mai.

Føreslår retningslinjer for skogtilskot

Bergen kommune løyver tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Byrådet kjem med framlegg til retningslinjer for desse tilskota.

Legg rekneskap og årsmelding fram for bystyret

Byrådet legg formelt rekneskapen og årsmeldinga for 2021 fram for godkjenning i bystyret.

Foreslår kriterier for tilskudd til grønn næringsutvikling

Bystyret har i budsjettet satt av tre millioner kroner til en ny tilskuddsordning for grønn næringsutvikling. Byrådet foreslår retningslinjer og kriterier for denne tilskuddsordningen.

Har uttalt seg om midlertidige endringer i lovverket - flyktninger fra Ukraina

Saken gjelder midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

Legger temaplan for fagopplæring ut til høring

Byrådet legger frem utkast til temaplan for fagopplæring i Bergen kommune til høring. Høringsfrist er 20. mai 2022.

Legger fram rammer for etablering av bydelsutvalg

Byrådet anser et forpliktende budsjettvedtak som nødvendig for å gå videre med bydelsutvalg i Bergen. Arbeidet med videreutvikling av lokaldemokrati og innbyggerinvolvering fortsetter.

Gjenbruk og ikke bare forbruk i ny anskaffelsesstrategi

Byrådet legger frem "Anskaffelsesstrategi 2022-2025" og "Handlingsplan anskaffelsesstrategi 2022-2025" for behandling i bystyret. Gjenbruk og ikke bare forbruk er en del av strategien.