RSS

Historikk

Byrådet Bakervik

Byrådet Bakervik ble konstituert 3. november 2022.

Byrådet Valhammer II

Byrådet Valhammer II ble konstituert 6. desember 2021

Byrådet Valhammer 2019 - 2021

Byrådet Valhammer ble konstituert 25. april 2019 og bestod av partiene Ap, KrF og Venstre.

Byrådet Schjelderup 2015 - 2019

Ordføreren ga den 28. september 2015 Harald Schjelderup i oppdrag å danne et nytt byråd.

Byrådet Smith-Sivertsen 2014 - 2015

Byrådet Smith-Sivertsen ble konstituert 20. oktober 2014

Byrådet Stolt-Nielsen 2013 - 2014

Fra høsten 2013 ble byrådet i Bergen dannet etter kommunelovens § 19a jf vedtak i bystyret 25. september 2013 i sak 190-13.

Byrådet Strøm-Erichsen 2000-2003

Bergens første byråd