Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Reviderer vedtektene for kommunens skolefritidsordning

En revidert versjon av vedtektene for kommunens skolefritidsordninger sendes på høring fra 19. november til 31. desember til berørte instanser og samarbeidspartnere.

Vil kjøpe barnehagelokale i Damsgårdssundet

Byrådet går inn for å kjøpe barnehagelokala som Trygge Barnehager AS har i Damsgårdssundet. Kjøpet til ein verdi av 40,4 millionar kroner må godkjennast av utvalet for finans, kultur og næring.

Viderefører ordning med matpakke i barnehage og SFO under gult og rødt smittenivå

Det vil ikke bli servert smørelunsj i de kommunale barnehagene eller i SFO ved rødt og gult smittenivå under koronavirusutbruddet. Barna har i stedet med egen matpakke.

Fordeler 50 millioner til barnehage, skole og SFO som følge av korona-pandemien

Byrådet har vedtatt fordeling av kunnskapspakken på tjenesteområdene barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester.

Ønsker innspill til strategi for inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Byrådet har lagt frem "Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" til ekstern høring.

Ny Tveiterås skole klar til gjennomføring

Noverande Tveiterås skole skal rivast og erstattast av eit nybygg. Byrådet rår til at prosjektet blir gjennomført med ei ramme på 262,6 millionar kroner.

Åpner opp for redusert åpningstid i SFO

Byrådet åpner for at skolefritidsordninger som på grunn av smittevernhensyn har behov for kortere åpningstider kan redusere åpningstidene fra onsdag 6. mai.

Starter opp arbeidet med barnehagebruksplan 2020-2024/2035

Byrådet har vedtatt å starte opp arbeidet med barnehagebruksplan for perioden 2020-2024/2035.

Nå får også elevene på mellomtrinnet Chromebook

For å sikre at lærere og elever kan holde kontakt og gjennomføre undervisning, fremskynder byrådet utlevering av Chromebook på mellomtrinnet.

Føreslår å ruste opp Kalfarveien barnehage

Prosjektet som skal syte for å gi Kalfarveien barnehage naudsynt totalrehabilitering er no klart til å gjennomførast. Kostnadsramma for prosjektet er 69,6 millionar kroner.