Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Einige om å kjøpe Akasia-barnehagane

Bergen kommune og Akasia AS er etter drøftingar samde om ein avtale som inneber at kommunen kjøper aksjane i barnehageverksemda til Akasia for 89,99 millionar kroner.

Regulerer for ny ungdomsskule på Garnes

Reguleringsplanen for Garnes ungdomsskule skal no handsamast for andre gongen. Planen skal leggje til rette for oppføring av nytt skulebygg som skal erstatte dagens skulebygg.

Skal godkjenne utviding av Haukeland skole

Haukeland skole skal utvidast og utbetrast med ei kostnadsramme på 125,5 millionar kroner. Bystyret skal ta stilling til om prosjektet skal gjennomførast.

Vil ha ny midlertidig ungdomsskole på Bontelabo

Byrådet skal inngå leieavtale for etablering av ny midlertidig ungdomsskoleavdeling i Bergenhus bydel.

Ingen skolenedleggelser og mer plass i ny skolebruksplan

Byrådet håper på mange innspill til den nye skolebruksplanen 2021-2030.

Vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak

Byrådet legger frem strategiplanen Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Reviderer vedtektene for kommunens skolefritidsordning

En revidert versjon av vedtektene for kommunens skolefritidsordninger sendes på høring fra 19. november til 31. desember til berørte instanser og samarbeidspartnere.

Vil kjøpe barnehagelokale i Damsgårdssundet

Byrådet går inn for å kjøpe barnehagelokala som Trygge Barnehager AS har i Damsgårdssundet. Kjøpet til ein verdi av 40,4 millionar kroner må godkjennast av utvalet for finans, kultur og næring.

Viderefører ordning med matpakke i barnehage og SFO under gult og rødt smittenivå

Det vil ikke bli servert smørelunsj i de kommunale barnehagene eller i SFO ved rødt og gult smittenivå under koronavirusutbruddet. Barna har i stedet med egen matpakke.

Fordeler 50 millioner til barnehage, skole og SFO som følge av korona-pandemien

Byrådet har vedtatt fordeling av kunnskapspakken på tjenesteområdene barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester.