RSS

Barnehage og skole

Nedlegging av Trengereid skule på høyring

Byrådet tilrår at skulen på Trengereid vert lagt ned, men ønskjer innspel frå dei det gjeld og sender saka på høyring. Fristen for innspel er 5. oktober.

Kjøper tomt for å utvide barnehagen på Kristianborg

Byrådet rår til å kjøpe ei tomt ved Kristianborg barnehage på Minde. Tomtekjøpet skal sikre nok uteareal etter ei utviding av barnehagen.

Statusmelding for plan mot mobbing - Skyfritt

Bergen kommunes temaplan mot mobbing, Skyfritt, har fått virke i vel tre år. Byrådet legger nå fram en statusmelding på tiltakene i planen.

Har lagt frem kvalitetsmelding for barnehageområdet i Bergen

Byrådet legger frem kvalitetsmelding for barnehageområdet i perioden 2018 – 2023. Meldingen kommer før rullering av kvalitetsutviklingsplanen for de kommunale barnehagene i Bergen.

Ny idrettshall på Rå skole

Byrådet rår til at prosjektet med å oppføre ein ny idrettshall på Rå skole blir gjennomført. Prosjektet har ei total investeringsramme på 129,8 millionar kroner.

Vil heve det spesialpedagogiske feltet

"Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" har vært på høring. Nå legger byrådet handlingsplanen fram for behandling i bystyret.

Idrettsplanens anleggsdel på høring

Byrådet inviterer alle til å komme med innspill til høringsutkastet til "Idrettsplan 2023-2027 – Rullering av anleggsdelen". Fristen for å gi innspill er 10. mars 2023.

Vil gjere Strømgaten 1 om til mellombels ungdomsskule

Elevane på ungdomssteget i sentrum treng meir plass. Dei neste ti åra foreslår byrådet bruke Strømgaten 1 som avlastningsskule for dei øvste trinna i grunnskulen.

Erstatningsskulen i Eidsvåg kom ut i pluss

Sluttmeldinga for erstatningsskule i Eidsvåg viser at prosjektet blei 157.320 kroner billegare enn justert budsjett.

Raud barnehage blir grøn

Arbeidet med å totalrehabilitere Laksevåg barnehage nærmar seg gjennomføring. Prosjektet har ei ramme på 70,4 millionar kroner. Fargen blir endra.