Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Nå får også elevene på mellomtrinnet Chromebook

For å sikre at lærere og elever kan holde kontakt og gjennomføre undervisning, fremskynder byrådet utlevering av Chromebook på mellomtrinnet.

Føreslår å ruste opp Kalfarveien barnehage

Prosjektet som skal syte for å gi Kalfarveien barnehage naudsynt totalrehabilitering er no klart til å gjennomførast. Kostnadsramma for prosjektet er 69,6 millionar kroner.

Starter arbeidet med kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen

Byrådet legger frem oppstartsak for arbeidet med ny kvalitetsutviklingsplan for perioden 2021/22 til 2025/26.

Slik vil byrådet oppnå bydelsvis barnehagedekning i 2020

Byrådet legger frem strategier og tiltak for å nå bydelsvis barnehagedekning i 2020. Byrådet vil også styrke retten til barnehageplass i egen skolekrets.

Endre Tvinnereim er ny byråd for barnehage, skole og idrett

Endre Tvinnereim ble torsdag konstituert som ny byråd for barnehage, skole og idrett.

Plan for nye Holen skole klar for sluttbehandling

Reguleringsplanen for nye Holen skole går nå til annen gangs behandling. Planen legger opp til å bygge et nytt kompakt skolebygg med gymsal og uteareal. Flere bygg skal rives.

Endrer navn på barnehage i Olsvik

Byrådet har vedtatt at Norheim barnehage bytter navn til Olsvikparken barnehage.

Gjør opp status for SFO

Byrådet legger frem status for Skolefritidsordningen. Byrådet vil at vedtaket om gratis kjernetid skal erstattes av en generell moderasjonsordning, basert på husholdningsinntekt.

Legger frem tilstandsrapport for bergensskolen

Byrådet legger frem tilstandsrapport for bergensskolene for skoleårene 2017/2018 og 2019/2019. Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid i bergensskolen.

Ny idrettshall på Storetveit skole

Storetveit skole treng ny idrettshall. Byrådet rår bystyret til å gjennomføre prosjektet som har ei kostnadsramme på 55,9 millionar kroner.