Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Vil ha ny midlertidig ungdomsskole på Bontelabo

Byrådet skal inngå leieavtale for etablering av ny midlertidig ungdomsskoleavdeling i Bergenhus bydel.

Ingen skolenedleggelser og mer plass i ny skolebruksplan

Byrådet håper på mange innspill til den nye skolebruksplanen 2021-2030.

Vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak

Byrådet legger frem strategiplanen Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Reviderer vedtektene for kommunens skolefritidsordning

En revidert versjon av vedtektene for kommunens skolefritidsordninger sendes på høring fra 19. november til 31. desember til berørte instanser og samarbeidspartnere.

Vil kjøpe barnehagelokale i Damsgårdssundet

Byrådet går inn for å kjøpe barnehagelokala som Trygge Barnehager AS har i Damsgårdssundet. Kjøpet til ein verdi av 40,4 millionar kroner må godkjennast av utvalet for finans, kultur og næring.

Viderefører ordning med matpakke i barnehage og SFO under gult og rødt smittenivå

Det vil ikke bli servert smørelunsj i de kommunale barnehagene eller i SFO ved rødt og gult smittenivå under koronavirusutbruddet. Barna har i stedet med egen matpakke.

Fordeler 50 millioner til barnehage, skole og SFO som følge av korona-pandemien

Byrådet har vedtatt fordeling av kunnskapspakken på tjenesteområdene barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester.

Ønsker innspill til strategi for inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Byrådet har lagt frem "Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" til ekstern høring.

Ny Tveiterås skole klar til gjennomføring

Noverande Tveiterås skole skal rivast og erstattast av eit nybygg. Byrådet rår til at prosjektet blir gjennomført med ei ramme på 262,6 millionar kroner.

Åpner opp for redusert åpningstid i SFO

Byrådet åpner for at skolefritidsordninger som på grunn av smittevernhensyn har behov for kortere åpningstider kan redusere åpningstidene fra onsdag 6. mai.