Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Barnehage og skole

Vil gjere Strømgaten 1 om til mellombels ungdomsskule

Elevane på ungdomssteget i sentrum treng meir plass. Dei neste ti åra foreslår byrådet bruke Strømgaten 1 som avlastningsskule for dei øvste trinna i grunnskulen.

Erstatningsskulen i Eidsvåg kom ut i pluss

Sluttmeldinga for erstatningsskule i Eidsvåg viser at prosjektet blei 157.320 kroner billegare enn justert budsjett.

Raud barnehage blir grøn

Arbeidet med å totalrehabilitere Laksevåg barnehage nærmar seg gjennomføring. Prosjektet har ei ramme på 70,4 millionar kroner. Fargen blir endra.

Sender handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO på høring

Byrådet inviterer alle til å komme med innspill til høringsutkastet til "Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO." Frist for å gi innspill er 25. november.

Ny ungdomsskule på Garnes klar til å gjennomførast

Gjennomføringa av prosjekta ny Garnes ungdomsskule og utbetring av idrettshallen blir lagt fram for bystyret. Skulen har ei investeringsramme på 725,6 millionar og idrettshallen 80,4 millionar kroner.

Vil opprette barnehagetilbud til asylsøkere

Omtrent 40 prosent av flyktningene fra Ukraina er barn i barnehage- og skolealder. Bergen kommune har fått på plass skoletilbud for 6-16-åringene. Nå skal de yngre barna få tilbud om barnehageplass.

Gi innspill til ny kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen

Byrådet inviterer alle til å komme med innspill til forslaget til ny kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen, Sammen for kvalitet – læring og medvirkning. Frist for å gi innspill er 30. mars.

Foreslår disse endringene i skolekretsgrenser

Byrådet sender endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune på høring. Fristen er 14. februar.

Nye namn på Akasia-barnehagane

Frå nyttår overtar Bergen kommune 18 barnehagar som tidlegare har vore eid av Akasia. Barnehagane vil i samband med at dei blir kommunale få nye namn.

Skolebruksplan for Bergen 2021-2030: Rom for læring og fellesskap

Byrådet har lagt frem forslag til skolebruksplan for Bergen for 2021 – 2030. Byrådets mål er en skole som sikrer alle elever like muligheter og hvor alle barn opplever mestring.