RSS

Barnehage og skole

Høring av Kvalitetsutviklingsplan for bergensbarnehagen

Nå legger byrådet utkast til ny kvalitetsutviklingsplan for bergensbarnehagen ut på høring. Planen heter "Sammen for kvalitet – lek og medvirkning". Fristen for å gi innspill er 12. juni 2024.

Meir omfattande arbeid på Ortun skole

Arbeida med å oppgradere dei tekniske anlegga på Ortun skole blir meir omfattande enn først rekna med. Byrådet meiner det er naudsynt å auke kostnadsramma med 89 millionar kroner.

Vil utrede mulighetene for kveldsåpen barnehage

Byrådet ønsker å utrede mulighetene for å opprette et pilotprosjekt med kveldsåpent barnehagetilbud i Bergen.

Skal betre inneklimaet på Slettebakken skole

Byrådet vil byte ut ventilasjonsanlegget på Slettebakken skole. Prosjektet til 25 millionar kroner skal gi eit godkjend inneklima.

Oppgraderer hovedbygget på Haukeland skole

Byrådet foreslår å gjennomføre et prosjekt til 40 millioner kroner som skal oppgradere hovedbygget på Haukeland skole.

Klare til å utvide og rehabilitere Åstveit skole

Åstveit skole treng meir plass. Det er òg naudsynt å rehabilitere delar av bygningsmassen. No er prosjektet til 265 millionar kroner klart til å gjennomførast.

Foreslår endringer i skolekretsgrenser for 2024-2025

Byrådet sender endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Bergen på høring til skoleledelsen, FAU og SU ved alle skoler og fagorganisasjoner. Fristen for å gi innspill er 5. januar 2024.

Rimelegare barnehage på Kalfaret

Sluttrekninga for arbeidet med å totalrehabilitere Kalfarveien barnehage er komen: Barnehagen vart 9,5 millionar kroner rimelegare enn det kommunen trudde då gjennomføringsvedtaket vart fatta.

Ønskjer kjøpe Eventyrskogen skole

Byrådet rår til å kjøpe eigedomen til Eventyrskogen skole for 21,5 millionar kroner.

Skal godkjenne sluttmeldinga for Kronstad oppveksttun

Kronstad oppveksttun vart 64,8 millionar kroner billegare enn justert budsjett. No skal sluttrekneskapen for prosjektet godkjennast.