Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem tilstandsrapport for bergensskolen

Byrådet legger frem tilstandsrapport for bergensskolene for skoleårene 2017/2018 og 2019/2019. Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid i bergensskolen.

Det har vært arbeidet mye med skolemiljø, trivsel og trygghet på skolene i Bergen. Likevel ser vi at tallene på elever som opplever mobbing ikke endrer seg vesentlig fra år til år.

Resultatet fra de nasjonale prøvene viser at bergenselevene ligger litt over nasjonalt snitt, eller på det nasjonale snittet, men under Bergen kommune sin lokale målsetting om at bergenselevene skal ligge fem prosent over det nasjonale snittet.

Bystyret får tilstandsrapporten til orientering.

Les dokumentene i saken