Gå tilbake til:
Du er her:

Viderefører ordning med matpakke i barnehage og SFO under gult og rødt smittenivå

Det vil ikke bli servert smørelunsj i de kommunale barnehagene eller i SFO ved rødt og gult smittenivå under koronavirusutbruddet. Barna har i stedet med egen matpakke.

Fredag 29. mai 2020 sendte Folkehelseinstituttet (FHI) ut oppdaterte smittevernveiledere: Veileder om smittevern for barnehager og Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020. Veilederne introduserte en "trafikklysmodell" for smitterisiko, og nedjusterte samtidig smitteverntiltakene fra rødt til gult nivå fra 2.juni 2020.

I tråd med de gjeldende nasjonale retningslinjene fra FHI har Bergen kommune i løpet av våren 2020 utarbeidet lokalt tilpassede smittevernveiledere for hvordan hverdagen i barnehage og skole/SFO skal organiseres.

Barnehagelunsj
MATPAKKE: Under koronapandemien har Bergen kommune gått bort fra smøremåltid både i barnehage og SFO. Barna får servert drikke.
Bilde: Nina Johnsen

Vil sikre bemanningen bruker tid sammen med barna

I Bergen kommune er det vedtatt og innført smøremåltid i alle de kommunale barnehagene (fra 2009) og i SFO (fra 2018).  Under koronapandemien har en gått bort fra smøremåltid både i barnehage og SFO, og i stedet lagt til grunn at barna i denne perioden må ha med seg matpakke. På denne måten har en fått frigjort personale til å bemanne kohorter og ivareta øvrige nødvendige smitteverntiltak.

Etat for barnehage og Etat for skole mener at det i en situasjon med gult smittenivå er viktig å sikre at den faste bemanningen bruker tid sammen med barna. Matservering og smørelunsj krever tid og praktisk tilrettelegging av personalet, som bestilling og mottak av varer, tilberedelse og opprydning. På gult nivå vil det være krav til smitteverntiltak, og barna vil ikke kunne delta i dette arbeidet på samme måte.

Krever ikke inn matpenger

Som et av smitteverntiltakene foreslås det derfor at Bergen kommune tar inn i sin lokale smittevernveileder for barnehage, skole og SFO at barna skal ha med seg matpakke når det er rødt eller gult smittenivå. Et slikt tiltak vil frigjøre personalet i barnehage, skole og SFO til å bemanne kohorter og opprettholde restriksjonene og smittevernrutinene på en god måte ved rødt og gult smittenivå.

Det vil ikke bli krevd inn matpenger i periodene der barna og elevene har med seg matpakke. Matservering i barnehage og SFO gjennomføres til selvkost og slik innretning vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådets møte 2. juli 2020