Gå tilbake til:
Du er her:

Vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak

Byrådet legger frem strategiplanen Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Byrådet ønsker å løfte blikket og legge fram en overordnet strategi som peker tydelig ut en hovedretning for det spesialpedagogiske feltet.

Barn skal få realisert sitt potensiale 

Strategiplanen har som mål å utviske noen av skillene mellom det spesialpedagogiske og allmenpedagogiske feltet, og har som mål at alle barn og unge får realisert sitt potensiale for læring og utvikling, at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud og at de inkluderes i et fellesskap. Målene signaliserer hva som er bærende prinsipper i strategiplanen: Det er alltid de voksne som har ansvar for å legge til rette for at alle får oppleve å leke, lære, utvikle seg og mestre. De voksnes oppmerksomhet må være på leke- og læringsmiljøet i barnehagen og skolen og den helhetlige pedagogiske praksisen, ikke bare på de utfordringene det enkelte barn og unge kan ha individuelt.

Vil styrke innsatsen 

Byrådet vil at alle barn skal lære, mestre og utvikle seg i et inkluderende fellesskap. Med denne strategiplanen vi byrådet styrke innsatsen for at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak skal få et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud som holder høy kvalitet. Målene signaliserer hva som er bærende prinsipper i planen: Det er alltid de voksne som har ansvar for å legge til rette for at alle får oppleve å leke, lære, utvikle seg og mestre. De voksnes oppmerksomhet må være på leke- og læringsmiljøet i barnehagen og skolen og den pedagogiske praksisen der, ikke bare på de utfordringene barn og unge kan ha.

Saken skal behandles i byrådet 22. desember. Det er bystyret som gjør endelig vedtak i saken

Les dokumentene i saken