Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av bossug
ALDRI ØDELAGT: BIR Nett rapporterer at driften av bossnettet gikk problemfritt i 2020, med 100 prosent tilgjengelighet for kundene.
Bilde: Nina Blågestad

Ber BIR om å få på plass sortering av matavfall

Byrådet mener bossnettet må kunne håndtere matavfall, og forutsetter at BIR følger opp dette før den nye forskriften om håndtering av husholdningsavfall trer i kraft 1. januar 2022.

BIR Nett har levert sin årlige statusrapport for bossnettet i Bergen sentrum. Rapporten skal legges fram for bystyret.

Bystyret har bedt BIR om å ha særlig fokus på kostnadsutviklingen. Byrådet mener rapporten gir oversikt over kostnadsstyring og fremdrift i prosjektet, og anbefaler bystyret å ta rapporten til orientering. Samtidig fremmer byrådet noen ytterligere vedtakspunkter.

Det første er en presisering av at det også skal etableres bossnett i Sandviken, Fjellsiden og Fjellsiden nord.

Videre bemerker byrådet at den nye forskriften om håndtering av husholdningsavfall slår fast at BIR skal tilrettelegge for sortering av matavfall. 

Byrådet forutsetter at BIR følger opp dette, også når det gjelder bossnettet, innen fristen 1. januar 2022.

Saken skal behandles i byrådet 23. september og skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken