Bildet viser område utenfor rådhuset
KIM FRIELES PLASS: Dette området utenfor rådhuset vil bli tildelt navnet "Kim Frieles plass" dersom bystyret støtter byrådets forslag.
Bilde: KRISTIN BERGITTE HAUGE

Foreslår å etablere Kim Frieles plass ved rådhuset

Byrådet foreslår at plassen sør for Bergen Rådhus tildeles navnet Kim Frieles plass.

Bakgrunn for saken er bystyrets vedtak i november 2021, om å finne et egnet sted eller gate som kan oppkalles etter Kim Friele. 

Byrådet viser til at Kim Friele var en person som har betydd svært mye både for enkeltpersoner og oss som samfunn. Hennes utrettelige innsats og pågangsmot kjempet for likestilling og for retten til å elske den man vil, og til å være den man er. 

Ønsker ikke å vente med oppkalling

Byrådet mener at plassen rett sør for rådhuset er en passende lokasjon, og denne plassen er omtalt av fagetaten som godt egnet for navngiving.

Plan- og bygningsetaten som fagetat ønsker ikke å anbefale at den aktuelle plassen oppkalles etter Kim Friele nå. Bakgrunnen er Språkrådets navngivningsprinsipp om å vente minst fem til ti år fra en person er død, til vedkommende oppkalles. 

Byrådet mener at det i denne saken likevel er gode grunner for å gjøre et unntak, og viser til bystyrets enstemmige vedtak og et sterkt engasjement fra ulike råd og organisasjoner.

Tilknytning til rådhuset 

Bergen Rådhus er en fysisk manifestasjon av demokratiet som Kim Friele kjempet for. Området utenfor rådhuset skal fungere som et samlingssted for alle bergensere, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, kulturell bakgrunn, funksjonsnedsettelse, alder eller legning. Området skal være et symbol på byens mangfold. 

Plassering av Kim Frieles plass er også foreslått i delen av Vågsallmenningen hvor kunstverket “Benkene til Kim” befinner seg.  Men endring av eksisterende navn frarådes,  blant annet på grunn av at slike endringer kan være særlig problematiske for nødetatene og utrykningskjøretøy. 

Byrådet påpeker at plasseringen utenfor rådhuset er i nærheten av “benkene til Kim” i Vågsallmenningen, og det vil derfor være naturlig for besøkende der å gå videre til rådhuset. 

Saken skal til videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 23. februar